Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe. Łączna suma wierzytelności banku z tytułu umów kredytowych wynosi około 39,9 mln zł według stanu na 22 maja br., podała spółka.

"Umowy kredytowe zostały wypowiedzenie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 29 maja 2020 r. Podstawą wypowiedzeń jest stwierdzenie przez Alior Bank S.A. zagrożenia upadłością spółki w związku z utratą przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (niewypłacalność spółki)" - czytamy w komunikacie.

"(...) 22 maja 2020 r. Alior Bank S.A. dokonał wypowiedzenia spółce w całości wszystkich umów kredytowych zawartych ze spółką, tj.:

1) Umowy kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dn, 10 lipca 2018 r. (z późn. zm.)

2) Umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 20 listopada 2018 r. (z późn. zm.)

3) Umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 22 listopada 2018 r. (z późn. zm.),

4) Umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 21 września 2016 r. (z późn. zm.), która zawarta została przed wprowadzeniem akcji spółki na NewConnect

5) Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 grudnia 2015 r. (z późn. zm.), która zawarta została przed wprowadzeniem akcji spółki na NewConnect - dalej zwane łącznie: umowy kredytowe" - podała także spółka.

Nextbike Polska poinformował, że pomimo złożonych wypowiedzeń spółka zamierza podjąć rozmowy z Alior Bankiem w przedmiocie możliwości udziału banku w przyspieszonym postępowaniu układowym.

19 maja Nextbike Polska podał, że spółka zidentyfikowała stan zagrożenia niewypłacalnością i złożyła wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Nextbike Polska wniósł o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. Jego największym akcjonariuszem (31,93% udziału w kapitale zakładowym) jest Grupa PZU.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.