Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Stalexport Autostrady odnotował 30,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,65 mln zł wobec 13,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,21 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 79,31 mln zł rok wcześniej.

Na wyniki finansowe grupy w zakresie działalności autostradowej w I kwartale 2020 r. istotny wpływ miała zmiana poziomu ruchu samochodowego spowodowana ekonomicznym i społecznym efektem COVID-19. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za I kwartał 2020 r. wyniosły 72 350 tys. zł, notując tym samym 7,8% spadek w relacji do przychodów za I kwartał 2019 r. (78 466 tys. zł), podano w raporcie.

"Wykazane odchylenie jest w głównej mierze konsekwencją:

(i) spadku ruchu samochodowego o 10,2% w porównaniu do I kwartału 2019 r., na który złożył się 11,2% spadek ruchu samochodów osobowych oraz 5,1% spadek ruchu samochodów ciężarowych, przede wszystkim w rezultacie wprowadzonych w Polsce w marcu 2020 r. ograniczeń związanych z COVID-19. Poniżej zaprezentowano jak kształtował się średni dobowy ruch (ADT) w poszczególnych miesiącach 2020 r. oraz 2019 r.

(ii) podwyższenia stawek poboru opłat z dniem 1 marca 2019 r. odpowiednio: a) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 z 18 zł na 20 zł, b) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 4 i 5 z 30 zł na 35 zł;

(iii) wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2020 r. preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych (A4Go, Autopay, Telepass): a) dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) - 7 zł zamiast 10 zł, b) dla pojazdów kategorii 2 i 3 ? 17 zł zamiast 20 zł, c) dla pojazdów kategorii 4 i 5 ? 30 zł zamiast 35 zł.

Koszt własny sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu związane z działalnością autostradową wyniosły 34 383 tys. zł, notując tym samym 46% spadek w odniesieniu do I kwartału 2019 r. (64 056 tys. zł). Taki stan rzeczy to przede wszystkim konsekwencja ujęcia na dzień 31 marca 2019 r. zobowiązania z tytułu Płatności na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 34 941 tys. zł., podano także.

"Jako że Grupa począwszy od 2020 roku za dzień kalkulacji Płatności na rzecz Skarbu Państwa uznaje 30 czerwca oraz 31 grudnia, na dzień 31 marca 2020 r. nie rozpoznała zobowiązania z tytułu rzeczonych płatności. Równocześnie odnotowano wzrost kosztów amortyzacji o kwotę 1 781 tys. zł (z czego 1 516 tys. zł dotyczyło koncesyjnych wartości niematerialnych) oraz wzrost kosztów podatków i opłat o kwotę 3 347 tys. zł (z czego 3 368 tys. zł dotyczyło podatku od nieruchomości)" - czytamy dalej.

Działalność finansowa segmentu autostradowego w I kwartale 2020 r. zamknęła się stratą w wysokości 790 tys. zł, dla porównania I kwartał 2019 r. zamknął się stratą w wysokości 2 123 tys. zł. Spółka podała, że to pozytywne odchylenie wynika przede wszystkim z kosztów obsługi Konsorcjalnej Umowy Kredytowej (1 058 tys. zł) oraz kosztów wynikających z przeklasyfikowania zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (628 tys. zł) odnotowanych w I kwartale 2019 r. ? koszty te nie wystąpiły w I kwartale 2020 r. ze względu na całkowitą przedpłatę ww. umowy kredytowej oraz przedterminowe rozliczenie transakcji zabezpieczających płatności odsetkowe z niej wynikające.

"W konsekwencji powyższych prowadzona przez Grupę działalność autostradowa przyniosła w I kwartale 2020 r. zysk netto w wysokości 33 121 tys. zł - dla porównania I kwartał 2019 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 5 492 tys. zł" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 140,81 mln zł wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem