Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zakłady Przemysłu Cukierniczego (ZPC) Otmuchów odnotowały 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto ogółem z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotował 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podał bank.

Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 2,79 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów) na koniec I kw., podała spółka. Portfel ten pozwala na prowadzenie prac do 2022 roku.

Torpol odnotował 7,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryka Farb i Lakierów (FFiL) Śnieżka odnotowała 14,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Stalexportu Autostrady zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia, zwołanego na 19 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne. Łączna wartość dywidendy ma wynieść 5 groszy na akcję.

Red Dev Studio planuje premiery gier: "Doubles Hard", "Powetris" i "Space Shift" jeszcze w II kw., podała spółka.

Oferta konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i spółki Tormel, warta 188,79 mln zł brutto, została wybrana przez spółkę Wrocławskie Inwestycje w przetargu pn.: "Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu", podał Mirbud.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie zakłada ograniczenia poziomu nakładów inwestycyjnych w tym roku, poinformował wiceprezes Artur Dyczko.

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 19 czerwca, o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie widzi zagrożeń dla sprzedaży węgla pomimo pandemii koronawirusa, poinformował wiceprezes Artur Dyczko.

Sytuacja na rynku węgla koksującego charakteryzuje się dużą zmiennością, jednak przy założeniu odmrażania gospodarek ceny powinny wzrosnąć, uważa prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Włodzimierz Hereźniak.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie rozważa emisji akcji, poinformował prezes Włodzimierz Hereźniak.

Skonsolidowana strata netto Kruka wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Kruk dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15% r/r.

Mostostal Warszawa zawarł ze spółkami Ronson Development Partner 4 i Panoramika aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane w Szczecinie, rozszerzający zakres robót o etap 6 osiedla Panoramika, podała spółka. Wartość aneksu to 16,7 mln zł netto.

IKO - aplikacja PKO Banku Polskiego - jest już dostępna w sklepie z aplikacjami Huawei AppGallery, podał Huawei.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) osiągnęło przypis składki w wysokości blisko 690 mln zł w 2019 roku oraz ponad dwukrotnie wyższe r/r zysk netto i wynik techniczny - odpowiednio na poziomie 22,06 mln zł i 23,8 mln zł, podała spółka.

Sfinks Polska uruchomił dwie nowe restauracje Fabryka Pizzy, zwiększając ich liczbę do 12, podała spółka. Restauracje zlokalizowane są w centrum Warszawy i w Piasecznie.

Wittchen ustaliła z firmą Lidl warunki współpracy w zakresie dostawa produktów marki Wittchen w roku 2020, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach umowy wynosi ok. 13,07 mln zł netto.

Tauron Dystrybucja i Tauron Dystrybucja Pomiary - spółki zależne Taurona Polskiej Energii - podpisały z organizacjami związkowymi porozumienia dotyczące zmian w zakresie wypłat ekwiwalentu pieniężnego za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez byłych pracowników spółek, dzięki czemu zarządy będą mogły podjąć decyzje o rozwiązaniu rezerw w wysokości 350 mln zł, podał Tauron. Pozytywny wpływ rozwiązania rezerw na wynik EBITDA Grupy Tauron zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r.

Getin Noble Bank (GNB) liczy na obniżenie wagi ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych do 100% wobec 150%. Bank szacuje, że pozwoliłoby to zamknąć z nawiązką lukę kapitałową, a łączna luka kapitałowa połączonego bufora zmniejszyłaby się do ok. 600 mln zł, poinformowali przedstawiciele banku. GNB oczekuje dalszego spadku kosztów finansowania w tym roku.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Rockbridge wprowadziło do oferty Fundusz Gier i Innowacji, dedykowany przede wszystkim firmom technologicznym, podano w komunikacie. Zastąpi on dotychczasowy Fundusz Dywidendowy. Na jego czele stanął Paweł Sugalski.

Energa stwierdziła konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 102 mln zł, która obniży skonsolidowany wynik netto za 2019 r., podała spółka.

DataWalk zapowiada rekordowy wzrost przychodów, a bieżąca wartość lejka handlowego Grupy DataWalk sięga łącznie 14 mln USD, podała spółka.

Dom Development rozpoczął zgodnie z planem wydawanie kluczy na dwóch warszawskich osiedlach: Marina Mokotów i Wilno, podała spółka. Otwarty został także 2-hektarowy park dostępny dla mieszkańców nowego etapu Mariny Mokotów.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) spodziewa się ożywienia gospodarczego w najbliższych tygodniach, które w pierwszej kolejności będzie widoczne w sprzedaży koksu, poinformował prezes Włodzimierz Hereźniak.

Akcjonariusze Auto Partner zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 19 czerwca, o przekazaniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 62,59 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Grupa Lotos została sponsorem Energa Basket Ligi kobiet i mężczyzn, reprezentacji Polski koszykarek i koszykarzy, a także Suzuki Pucharu Polski i Suzuki Superpucharu Polski, podał koncern. Lotos wesprze również oficjalną galę zakończenia sezonu koszykarskiego. Umowa będzie obowiązywać w sezonie 2020/2021.

Premium Fund (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen) nabył 100% udziałów w Glass Cannon Games, podała spółka. Jest to drugi po Mousetrap Games podmiot z branży gamingowej przejęty przez Premium Fund w tym roku.

Akcjonariusze Stalprofil zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2019 r., wynoszącego 11,12 mln zł , w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Akcjonariusze Krka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 lipca o przeznaczeniu na dywidendę 133,79 mln euro z zysku za 2019 r., co da 4,25 euro brutto na akcję, podała spółka.

Data premiery gry "House Flipper" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 12 czerwca, podało Ultimate Games. Planowana cena gry to 24,99 EUR/USD.

Wasko odnotowało 1,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Datawalk odnotował 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oddanie do użytku realizowanych aktualnie przez PCC Exol inwestycji odbędzie się z opóźnieniem, z uwagi na aktualną sytuację makroekonomiczną, podała spółka w raporcie za I kwartał 2020 r.

Getin Noble Bank odnotował 109,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 159,62 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Capital Park odnotował 31,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprofil odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agencja Badań Medycznych (ABM) zawarła z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie umowę dotyczącą dofinansowania projektu pn. "Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID-19" w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podał Biomed-Lublin.

PCC Exol odnotował 12,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 11,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema odnotowała 145 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 288,61 mln zł w całości na kapitał zapasowy oraz na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 33,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 109,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,78 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,1 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,08 mld zł wobec 2,22 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując na wstępne dane.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 13,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Astarta Holding odnotował 13,32 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,89 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotował 4,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem