Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Grupa WP odnotowała 6,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,35 mln zł wobec 23,72 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA (wg MSSF 16) wyniósł 39,12 mln zł wobec 44,06 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA - odpowiednio: 41,02 mln zł wobec 45,81 mln zł rok wcześniej.

"W trakcie 3 miesięcy 2019 roku spadła wartość zarówno skorygowanej i jak i zwykłej EBITDA o odpowiednio 2 863 tys. i 3 001 tys. zł. Spadek poziomu EBITDA przełożył się na niższy zysk na działalności operacyjnej grupy, który w analizowanym okresie spadł o 5 364 tys. zł, na co wpływ miał również wzrost amortyzacji o 2 363 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez Grupę, nowych umów leasingu finansowego powierzchni biurowej w Warszawie i Wrocławiu, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych) podmiotów, które weszły w skład Grupy w trakcie roku 2019 r." - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,81 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 157 mln zł rok wcześniej.

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy w pierwszym kwartale roku 2020, w szczególności spółek prowadzących działalność w sektorze usług turystycznych, miał wybuch pandemii koronawirusa SARS-COV-2. Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online są o 9 174 tys. zł, tj. 6% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym analogiczny spadek przychodów gotówkowych wyniósł 8 372 tys. zł, tj. 5,7%, podano także.

"Spadek wartości sprzedaży przełożył się również na niższy poziom EBITDA Grupy. W I kw. 2020 r. segment online wygenerował 41 021 tys. zł skorygowanej EBITDA, co oznacza spadek o 4 785 tys. zł (tj. 10,4%) w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie trzech miesięcy roku poprzedniego. W analizowanym okresie łączna wartość netto pozycji normalizujących wskaźnik EBITDA segmentu online Grupy wyniosła 1,9 mln zł i pozostała na zbliżonym poziomie do wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA segmentu online Grupy w roku 2020 została skorygowana między innymi o koszty związane z działalnością akwizycyjną i restrukturyzacją (1,7 mln zł) oraz o niegotówkowe koszty programu opcji pracowniczych (0,8 mln zł). Ponadto, EBITDA za Grupy została skorygowana o 0,6 mln zł z tytułu przejściowego zysku na transakcjach barterowych. W związku z ekwiwalentnością wzajemnych świadczeń w ramach transakcji barterowych, transakcje te rozliczają się w dłuższym horyzoncie czasu bez wynikowo, natomiast mogą one wykazywać przejściowy wynik dodatni bądź ujemny" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 3,52 mln zł wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem