Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 208,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 26,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności podstawowej, po eliminacji efektu zdarzeń jednorazowych (sprzedaż aktywów w Rosji), wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 27,5 mln zł. Mimo presji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19 Holding odnotował zyski na wszystkich rynkach swojej działalności" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

30 marca 2020 roku Getin Holding sfinalizował transakcję sprzedaży 100% udziałów spółki leasingowej Carcade (Rosja), uzyskując cenę 154,9 mln zł.

Jak podkreśla spółka, transakcja ta pozwoliła wyjść z trudnego i ryzykownego dla grupy rynku rosyjskiego oraz znacząco poprawić stan środków finansowych. Rozliczenie transakcji na poziomie skonsolidowanym wygenerowało efekt na wyniku Grupy Getin Holding w kwocie -228,1 mln zł, którego główną składową było przeniesienie historycznych różnic kursowych na inwestycji z kapitałów do rachunku zysków i strat na kwotę -164,3 mln zł.

"Zgodnie z zapowiedziami, finalizacja transakcji sprzedaży Carcade umożliwiła nam dalszą redukcję zobowiązań Holdingu. W kwietniu przeznaczyliśmy na ten cel ponad 86 mln zł. Będziemy kontynuować ten proces" - powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

"Obecnie naszym priorytetem pozostaje minimalizowanie potencjalnych skutków pandemii zarówno na poziomie całej grupy, jak i poszczególnych spółek" - dodał.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 212,84 mln zł wobec 178,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 44,69 mln zł wobec 58,34 mln zł rok wcześniej.

"Biznes leasingowy w Rosji wygenerował w I kwartale 2020 roku zysk na poziomie 7,8 mln zł, poprawiając zeszłoroczne wyniki o 116%. Dobre rezultaty były zasługą inwestycji w rozwój nowej platformy sprzedaży oraz dodatkowe usługi dla klientów, które przełożyły się na wzrost sprzedaży do ponad 333,7 mln zł, czyli o 21% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa Idea Bank Polska po raz czwarty z rzędu wypracowała kwartalny zysk netto. W pierwszym tegorocznym okresie raportowym wyniósł on 1,7 mln zł. Na poprawę wyniku banku mają wpływ m.in. skuteczne działania restrukturyzacyjne, które umożliwiły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy obniżenie kosztów działania grupy bankowej o 30,3%. Dodatkowo bank prowadził intensywne działania związane z ograniczeniem kosztu finansowania poprzez wykorzystanie faktu obniżek stóp procentowych, wskazano dalej.

"W pierwszym kwartale spółki Segmentu Ukraina podjęły uchwały o wypłacie do Getin Holding, pochodzących z wypracowanych wcześniej zysków, dywidend w łącznej kwocie 46,3 mln zł. Całość dywidend została wypłacona do dnia 13 kwietnia 2020. Ponadto, kwartalny zysk netto segmentu Ukraina osiągnął poziom 16,8 mln zł. W ostatnich miesiącach działalność biznesowa na Ukrainie została silnie zdeterminowana przez sytuację związaną z COVID-19" - napisano też w materiale.

"W marcu widoczne były pierwsze symptomy pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i tym samym spadku dyscypliny płatniczej klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na kwartalny wzrost kosztów rezerw. Jednakże, mimo spadku sprzedaży w ujęciu rocznym o 5,9% (w UAH), grupa odnotowała wzrost przychodów operacyjnych o 7,4% (w UAH). Utrzymano również stabilny poziom wskaźników kosztowych ? C/I na koniec marca wynosił 33,4%" - czytamy także.

W pierwszym kwartale br. zysk netto grupy w Rumunii wyniósł 3,4 mln zł i był o 3,5% wyższy w ujęciu rocznym, mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę. Sprzedaż grupy wyniosła ponad 227 mln zł, z czego 120,3 mln zł przypadło na bank, a 106,2 mln zł na spółkę leasingową. Oznacza to średni wzrost roczny na poziomie 4,3%. Na koniec marca suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym. W odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19 Grupa Idea Bank Rumunia podjęła kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom. Rozszerzono m.in. możliwość zdalnego dostępu do głównych produktów i usług bankowych oraz leasingowych. Wdrożono również szereg rozwiązań pomocowych dla klientów, których biznes został znacząco ograniczony przez wprowadzane restrykcje i obostrzenia, poinformował też Getin Holding.

"Zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w pierwszym kwartale br. 5,8 mln zł i był o 33,9% wyższy w ujęciu rocznym. Bank odnotował jednak spadek zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego, co było efektem m.in. dalszych ograniczeń nakładanych na sektor bankowy przez regulatora oraz spadku sprzedaży związanego z powodowanym pandemią pogorszeniem sytuacji ekonomicznej. Od stycznia do marca Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+8,5% w BYN) oraz depozytowego (+7,4% w BYN). W obliczu pandemii udało się utrzymać ciągłość operacyjną wszystkich linii biznesowych, przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom" - czytamy dalej.

Zarząd Getin Holding podkreślił również, że dokłada starań, aby we wszystkich spółkach z grupy przestrzegane były aktualne wytyczne zarówno Światowej Organizacji Zdrowia jak i władz lokalnych, dostosowując wewnętrzne zasady współpracy oraz procedury w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz klientów.

Aktywa razem grupy wyniosły 21,11 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 22,93 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 76,39 mln zł wobec 37,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem