Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 585 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 773 mln zł wobec 859 mln zł zysku rok wcześniej.

"Raportowana EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2020 r. spadła o 2%, osiągając poziom 1,8 mld zł pomimo presji rynkowej na źródła konwencjonalne oraz wpływu warunków pogodowych. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi negatywnie na wynik były koszty emisji CO2 (wyższe o ok. 650 mln zł rok do roku głównie ze względu na wzrost ceny uprawnień EUA), niższy wolumen produkcji na węglu brunatnym (spadek rok do roku o 1,7 TWh), a także mniejsza sprzedaż ciepła (spadek o 1,1 PJ ze względu na wyższe średnie temperatury zewnętrzne)" - czytamy w komunikacie.

Czynniki te zostały zniwelowane głównie poprzez produkcję z nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole (dodatkowy wolumen 1,8 TWh w porównaniu do I kwartału 2019 roku) i wyższą średnią zrealizowaną cenę energii w segmencie Energetyka Konwencjonalna, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 591 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 9 561 mln zł rok wcześniej.

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,4 TWh, w tym 7,2 TWh z węgla brunatnego (spadek o 19%) i 5,7 TWh z węgla kamiennego (wzrost o 28% wsparty produkcją z nowych bloków w Elektrowni Opole). Wolumen dystrybucji wyniósł 9,2 TWh (spadek o 1%), a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 10,7 TWh (spadek o 6% związany ze strategią handlową koncentracji na kliencie wysokomarżowym). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,8 PJ (spadek o 5% ze względu na wyższe temperatury).

"Grupa PGE konsekwentnie dywersyfikuje swoje portfolio wytwórcze w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku. W I kwartale 2020 roku elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 19% energii elektrycznej więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, osiągając wynik 0,5 TWh. Wzrosło również wytwarzanie w elektrowniach szczytowo-pompowych (wzrost o 29% w stosunku rocznym) i z biomasy (o 33% rok do roku). W tym samym okresie produkcja energii elektrycznej w oparciu o paliwo gazowe wyniosła 1,4 TWh i była na porównywalnym poziomie rok do roku (spadek o 1%)" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE spadły w I kwartale 2020 r. o 5%r/r i osiągnęły wartość ok. 957 mln zł.

"Kończymy budowę lądowych farm wiatrowych o mocy 100 MW. Kontynuujemy również prace związane z realizacją Programu PV. Intensyfikujemy także prace nad projektem gazowym w Elektrowni Dolna Odra, by być gotowym do realizacji naszych zobowiązań względem Krajowego Systemu Energetycznego od 2024 roku. Ale przede wszystkim skupiamy swoje siły na morskich farmach wiatrowych, które na zawsze zmienią obraz polskiej energetyki, nie tylko w wymiarze naszej Grupy, ale również całej polskiej gospodarki" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

"W I kwartale 2020 roku wpływ pandemii na wyniki grupy był jeszcze ograniczony. Efekt spadku zużycia energii elektrycznej i jego wpływ głównie na sprzedaż energii elektrycznej znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach kolejnych okresów" - dodał wiceprezes ds. finansowych Paweł Strączyński.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 222 mln zł wobec 175 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem