Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Grupa Enea wypracowała 15,8 mld zł przychodów ze sprzedaży netto, 3,41 mld zł EBITDA i 423 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za 2019 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 15 796 mln zł,

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 16 401 mln zł,

- EBITDA: 3 410 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 871 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 541 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 423 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 771 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 594 mln zł,

- Dystrybucja: 1 090 mln zł,

- Obrót: 23 mln zł.

"Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 9,5 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 25,9 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,8 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 20,3 TWh" - czytamy dalej.

Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w 2019 roku jest pochodną, m.in. następujących czynników (w porównaniu do 2018 roku):

  • W Obszarze Wydobycie wyższy wynik segmentu wynika głównie z wyższego poziomu produkcji netto oraz z wyższych przychodów ze sprzedaży węgla.
  • W Obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2. W 2019 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: rozwiązanie rezerwy dotyczącej farmy wiatrowej Skoczykłody (w kwocie 129 mln zł).
  • W Obszarze Dystrybucja nieznacznie niższy wynik roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej, a także spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017.
  • W Obszarze Obrót na wzrost wyniku wpłynęła otrzymana rekompensata oraz kwota różnicy ceny, zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, a także wzrost średniej ceny sprzedaży energii. Jednocześnie na wynik wpłynęły rosnące koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz spadek wolumenu sprzedaży energii, podkreślono w materiale.

"Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za 2019 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 5 100 mln zł,

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 5 697 mln zł,

- EBITDA: -109 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 287 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 283 mln zł" - czytamy.

Różnica między zyskiem netto okresu sprawozdawczego a stratą operacyjną spółki wynika przede wszystkim z przychodów z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki zależne, wskazano również.

Ponadto Enea zwraca uwagę, iż w zaprezentowanych wynikach finansowych grupy kapitałowej Enea oraz Enea S.A. za 2019 rok został uwzględniony wpływ skutków ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2019, których publikację zaplanowano na 4 czerwca 2020 roku, podsumowano.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.