Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W I kwartale 2020 r. grupa zanotowała stratę netto w wysokości 858 tys. zł w stosunku do osiągniętego zysku netto w wysokości 4 tys. zł za poprzedni okres. Na zanotowaną stratę netto największy wpływ miała nadwyżka ujemnych różnic kursowych w wysokości 870 tys. zł powstała głównie w wyniku wyceny na dzień 31 marca 2020 r zobowiązań leasingowych w walucie euro" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,72 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa osiągnęła w okresie 3 miesięcy 2020 r. zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 7,94 mln zł wobec 7,51 mln zł analogicznym okresie 2019 r. Na wyższy wynik EBITDA w okresie I kwartału 2020 r. istotny wpływ miała wyższa sprzedaż z działalności podstawowej przy zachowaniu rentowności na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu. Na wzrost EBITDA Grupy wpływ miały: segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych + 469 tys. zł, segment paliw + 462 tys. zł oraz - 502 tys. zł pozostałe, podano także.

"I kwartał 2020 roku pomimo pogarszającego się otoczenia gospodarczego okazał się dla Grupy Trans Polonia okresem korzystnym biorąc pod uwagę uzyskane wyniki oraz systematyczną budowę skali biznesu. Cieszy nas wzrost wyniku EBITDA i operacyjnych przepływów pieniężnych obrazujących efektywność działalności. Obserwujemy pewne spowolnienie gospodarcze w Europie, jednakże jesteśmy dobrze przygotowani na wszystkie scenariusze. TPG niezmiennie dysponuje wysokim buforem gotówkowym i systematycznie obniża poziom długu, co pozwala na efektywny rozwój i realizację kolejnych inwestycji w obszarze jednostek transportowych" - dodał prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,14 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 55,53 mln zł rok wcześniej.

"Segment transportu paliw wygenerował w I kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 36 178 tys. zł. w porównaniu do 34 383 tys. zł. w roku poprzednim, co wykazuje dynamikę na poziomie +5,2%. Wzrost sprzedaży był głównie wynikiem wzrostu wolumenów przewozowych paliw silnikowych (olej napędowy, benzyna) +6,7%, przy niższej sprzedaży usług transportu LPG -8,2%. Segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych wygenerował w I kwartale 2020 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 20.457 tys. zł i zanotował dodatnią dynamikę na poziomie 3,1%. Największy wpływ na wzrost przychodów w tym segmencie miał wzrost transportu płynnej chemii (+7,9%) mający największy udział w przychodach segmentu, przy jednoczesnym spadku transportu mas bitumicznych (-5,3%) oraz transportu płynnych ładunków spożywczych (-7,8%)" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,1 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2019 r. miała 261,61 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.