Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Wirtualna Polska Media - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - zawarła z Kamilem Rucińskim (KR) oraz Nocowanie.pl porozumienie do umowy wspólników z 7 czerwca 2016 r. - na jego mocy Wirtualna Polska Media nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl uprawniających do wykonywania 10% głosów na zgromadzeniu wspólników, podało WP.pl.

W efekcie dokonania transakcji do Wirtualna Polska Media należeć będzie łącznie około 85% udziałów w Nocowanie.pl, podano.

"Na podstawie porozumienia strony umowy wspólników zmieniły warunki realizacji opcji kupna/sprzedaży pakietu mniejszościowego udziałów Nocowanie.pl, które przed zmianą zakładały wykup połowy udziałów mniejszościowych należących do KR po zakończeniu roku obrotowego 2019 oraz pozostałych udziałów mniejszościowych należących do KR po zakończeniu roku obrotowego 2020. Zmieniona umowa wspólników przewiduje prawo do realizacji opcji kupna/sprzedaży należących do KR udziałów mniejszościowych na następujących warunkach:

a) po zakończeniu roku obrotowego 2019 w odniesieniu do 10% udziałów w Nocowanie.pl uprawniających do wykonywania 10% głosów na zgromadzeniu wspólników (opcja 2019);

b) po zakończeniu roku obrotowego 2020 w odniesieniu do 7,5% udziałów w Nocowanie.pl uprawniających do wykonywania 7,5% głosów na zgromadzeniu wspólników (opcja 2020);

c) po zakończeniu roku obrotowego 2021 w odniesieniu do około 7,5% udziałów w Nocowanie.pl uprawniających do wykonywania około 7,5% głosów na zgromadzeniu wspólników (opcja 2021)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie z chwilą zapłaty ceny Wirtualna Polska Media nabędzie w ramach opcji 2019 łącznie 4012 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 200 600 zł w kapitale zakładowym Nocowanie.pl stanowiących 10% kapitału zakładowego Nocowanie.pl i uprawniających do wykonywania 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Nocowanie.pl.

Cena sprzedaży za wszystkie nabywane Udziały w ramach Transakcji wynosi 13 466 776 zł.

Przed dokonaniem transakcji Wirtualna Polska Media posiadała pakiet kontrolny około 75% udziałów w spółce Nocowanie.pl. W efekcie dokonania transakcji do Wirtualna Polska Media należeć będzie łącznie około 85% udziałów w Nocowanie.pl uprawniających do wykonywania około 85% głosów na zgromadzeniu wspólników Nocowanie.pl, wskazano również.

"Wartość zobowiązania z tytułu zmodyfikowanej opcji na pozostałe około 15% udziałów w Nocowanie.pl będzie podlegać oszacowaniu przez zarząd WPH, przy czym wstępny szacunek jego zdyskontowanej wartości po realizacji opcji 2019 wynosi około 21 mln zł. Łączna różnica w zdyskontowanej wycenie opcji 2019, opcji 2020 oraz opcji 2021 w kwocie około 4 mln zł ujęta zostanie w wyniku Grupy jako dodatkowy przychód z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w II kwartale 2020 roku" - czytamy dalej.

Nabycie udziałów zostanie sfinansowane z środków pochodzących z transzy kredytu capex w ramach umowy kredytów z 25 lutego 2020 roku.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.