Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Wydłużenie terminu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtu za marzec, kwiecień i maj 2020 roku zakłada projekt rozporządzenia ministra finansów, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi ponoszonymi przez podatników i płatników [?] zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się przez płatników z [?] obowiązku wpłaty zaliczek na podatek" - podano w informacji, uzasadniając celowość wprowadzenia regulacji.

Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zakłada wydłużenie terminu wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku pobranych w marcu 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r, pobranych w kwietniu 2020 r. do 20 października 2020 r.

Natomiast w przypadku zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich pobranych w maju 2020 r. termin ich wpłaty przedłuża się do 20 grudnia 2020 r.

Według analizy danych wynikających z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r., łączna kwota zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatników od wynagrodzeń wyniosła 53,37 mld zł, natomiast z tytułu działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło) 4,77 mld zł.

Według OSR, przyjmując za podstawę powyższe wielkości przesunięcie terminu dokonywania wpłat przez płatników spowoduje ograniczenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli z tego rozwiązania skorzystałaby połowa zakładów pracy koszt przesunięcia wyniósłby około 2,4 mld zł za każdy miesiąc (jeżeli skorzystałyby wszystkie - byłoby to 4,8 mld zł).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.