Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Fitch Ratings obniżył długoterminowe oceny ratingowe Energi w walucie obcej i krajowej do BBB- z BBB przy stabilnej perspektywie, podała spółka. Jednocześnie rating Energi został usunięty z negatywnej listy obserwacyjnej (Rating Watch Negative).

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tarczyński odnotował 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 89,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 93,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Pekabeksu zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 7,32 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze SimFabric podejmą na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca br. decyzję w sprawie przejścia spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Forever Entertainment ustalił datę premiery gier "Pack Master" na platformie Nintendo Switch na 11 czerwca, podała spółka.

NanoGroup podpisał z firmą Marion umowę na opracowanie technologii produkcji innowacyjnych maseczek ochronnych, podała spółka.

Akcjonariusze Agory zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 20,11 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Sierra Gorda S.C.M - spółka w 55% zależna od KGHM Polska Miedź - zawarła umowę 200 mln USD pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), która będzie zabezpieczona gwarancją właścicieli, podał KGHM. Wartość gwarancji udzielonej przez KGHM to 110 mln USD.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) obserwuje, że poziom szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych rośnie i wraca do stanu sprzed lockdownu gospodarki, poinformowała członek zarządu Grupy PZU Elżbieta Häuser-Schöneich.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) obserwuje, że poziom szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych rośnie i wraca do stanu sprzed lockdownu gospodarki, poinformowała członek zarządu Grupy PZU Elżbieta Häuser-Schöneich.

Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum Electrum i P.U. Jarex umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW, podała spółka.

Kruk zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośni udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu spółce Orphée z siedzibą w Genewie z dniem 5 czerwca 2020 r., podał regulator.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce Konsorcjum Stali z dniem 18 czerwca br., podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji Indykpolu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 11 czerwca br., podała Komisja.

Akcjonariusze Vigo System zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 13,88 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

CD Projekt zakłada, że sytuacja na kluczowych rynkach wróci do normy do czasu premiery gry "Cyberpunk 2077", poinformował członek zarządu Michał Nowakowski. W czerwcu dostęp do gry uzyskają liderzy opinii.

Zarząd Kruka zwleka z rekomendacją dotyczącą podziału zysku za 2019, gdyż chce mieć więcej czasu na obserwacje tempa i wielkości spłat z portfeli w kolejnych miesiącach, poinformował członek zarządu ds. finansowych Michał Zasępa. Spółka przedstawi rekomendację ws. podziału zysku prawdodpodobnie w sierpniu.

CD Projekt mógłby rozważyć dual listing w dalszej przyszłości, aby uzyskać dostęp do dodatkowego finansowania, poinformował prezes Adam Kiciński.

Energa ma osiem ugód kończących spory dotyczące ramowych umów sprzedaży praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia, poinformował wiceprezes Marek Kasicki. W przypadku dwóch postępowań spółka planuje kasacje od wyroków sądowych, siedem spraw jest na etapie II instancji, a w trzech sprawach Energa stara się o uchylenie wyroków arbitrażowych.

Energa prowadzi analizy obecnie realizowanej strategii i ogłosi wkrótce zaktualizowane kierunki strategiczne, poinformowali członkowie zarządu.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przygotowuje nową strategię na lata 2021-2024, w której zdefiniuje także swoje podejście do aktywów bankowych, znajdujących się pod silną presją, związaną m.in. z obniżkami stóp procentowych, poinformowali przedstawiciele grupy. Ubezpieczyciel nie widzi obecnie konieczności dokapitalizowania Alior Banku.

Agora nie rozważa obecnie przeprowadzenia emisji akcji ani innej formy pozyskania dodatkowych środków na rynku kapitałowym, wynika ze słów członka zarządu Grzegorza Kani.

Grupa Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowała 6,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowała 6,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Boryszew przewiduje odbicie w III i IV kwartale 2020 roku, szczególnie w segmencie motoryzacji, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa, poinformował prezes Piotr Lisiecki.

Grupa Agora w związku z pandemią spodziewa się, że jej przychody istotnie spadną i zanotuje także stratę operacyjną w całym 2020 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Najbardziej negatywnie odczują to takie segmenty, jak: kino, reklama zewnętrzna i radio, a najmniej - internet.

Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Open Finance.

Jeżeli zgodnie z przewidywaniami Grupy Boryszew zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu nastąpi w czerwcu lub lipcu 2020 roku, zamknięcie transakcji powinno nastąpić w III kwartale tego roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki.

Amica obserwuje wzrost popytu na niektórych swoich rynkach w maju i w zamówieniach na czerwiec, w porównaniu do okresu najgłębszego zamrożenia gospodarek, poinformował dyrektor finansowy Michał Rakowski. Spółka najbardziej zadowolona jest z sytuacji w Polsce i Niemczech, na drugim biegunie znajdują się Rosja i Hiszpania, wynika z wypowiedzi CFO.

Grupa Boryszew ograniczyła wszystkie inwestycje w 2020 roku, poza jedną - rozwojem zakładu w Koninie, poinformował prezes Piotr Lisiecki.

Atal wprowadził do sprzedaży 248 mieszkań w ramach kolejnego etapu krakowskiej inwestycji Atal Aleja Pokoju, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania etapu IIIB inwestycji Atal Alei Pokoju to III kwartał 2022 roku.

Asseco Poland liczy na pozyskanie nowych kontraktów w segmencie bankowym w Niemczech dzięki powołaniu z Adesso wspólnej spółki i uczestniczy już w pierwszych postępowaniach przetargowych, poinformował wiceprezes Marek Panek. Spółka podtrzymuje także politykę akwizycyjną pomimo sytuacji związanej z pandemią.

Amica spodziewa się, że nakłady inwestycyjne w 2020 r. będą niższe niż zakładane na początku roku ok. 95 mln zł, jednak dopiero po wynikach II kw. zarząd będzie mógł dokładniej oszacować, o ile, poinformował dyrektor finansowy Michał Rakowski. Na razie spółka kontynuuje kluczowe inwestycje.

Zarząd Radpolu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji, podała spółka.

Leeton Solar Farm Pty Ltd. i Fivebough Solar Farm Pty Ltd. - spółki projektowe zależne od Photon Energy - podpisały umowy z Infradebt na finansowanie dłużne dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14 MWp, zlokalizowanych w Leeton w Australii, podała spółka. Elektrownie zostaną oddane do użytku w IV kwartale 2020 r.

mBank skierował zaproszenie do przedstawienia do wykupu obligacji wyemitowanych przez mFinance France o łącznej wartości nominalnej 1 mld euro oraz obligacji wyemitowanych przez mBank o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, podał bank. Bank zamierza nabyć obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro.

PlayWay odnotował 12,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 11,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom odnotował 29,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 32,4 mln zł wobec 2,8 mln zł w I kw. 2019 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło ze spółką Polskie LNG umowy regazyfikacji w ramach przeprowadzonej procedury Open Season "Procedura Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020", podało PGNiG. Zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji LNG wzrośnie do ok. 6,2 mld m3 od 2022 r. z obecnych ok. 5 mld m3.

T-Bull odnotował 2,1 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 6,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 19,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 16,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gra "Doubles Hard" zadebiutuje 9 czerwca na platformie Steam, podało Red Dev Studio. Od połowy kwietnia br. tytuł jest już dostępny w wersji na Nintendo Steam.

BoomBit odnotował 6,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gra "Pixboy" zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch 11 czerwca, gra "Seeds of Resilience" na tej samej platformie zadebiutuje 18 czerwca, a gra "Panzer Dragoon: Remake" na platformie Google Stadia pojawi się 1 czerwca, podał Forever Entertainment.

Kernel Holding odnotował 24,87 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (styczeń-marzec 2020) wobec 25,89 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Protektora powołała Tomasza Malickiego w skład zarządu na funkcję prezesa zarządu nowej kadencji, podała spółka.

Projprzem Makrum zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 3,59 mln zł z zysku netto za 2019, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka.

Grupa Energa miała 111 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 568 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 roku, podała spółka prezentując szacunkowe dane.

Wirtualna Polska Media - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - zawarła z Kamilem Rucińskim (KR) oraz Nocowanie.pl porozumienie do umowy wspólników z 7 czerwca 2016 r. - na jego mocy Wirtualna Polska Media nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl uprawniających do wykonywania 10% głosów na zgromadzeniu wspólników, podało WP.pl.

Energa odnotowała 952 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 739 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robert Pydzik zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Marvipolu z dniem 28 maja 2020 roku, podała spółka.

Akcjonariusze Sanok Rubber Company (Sanok RC) zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 30 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 34,3 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Marvipol Development odnotował 11,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NanoGroup odnotowało 1,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze VRG zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 29 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 31,05 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Agora odnotowała 42,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ING Bank Śląski (ING BSK) wypowiedział Nextbike Polska umowę wieloproduktową, która została zawarta przed wprowadzeniem akcji spółki na rynek NewConnect, podała spółka.

J.W. Construction odnotował 4,55 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 87,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 116 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 747 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i Grupy Agora uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w horyzoncie czasowym do końca 2022 r., podała spółka.

CD Projekt odnotował 91,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem