Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie uprzywilejowanego finansowania dłużnego niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police.

"Umowa kredytów przewiduje udzielenie następujących kredytów przez konsorcjum:

(a) kredytu terminowego w EUR w maksymalnej kwocie 487 800 000 euro, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy czym po spełnieniu warunków uzgodnionych w umowie kredytów może zostać wydłużony do 15 grudnia 2035 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną EURIBOR;

(b) kredytu terminowego w USD w maksymalnej kwocie 537 700 000 USD, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy czym po spełnieniu warunków uzgodnionych w umowie kredytów może zostać wydłużony do 15 grudnia 2035 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR;

(c) kredytu obrotowego VAT w maksymalnej kwocie 150 000 000 zł, z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie płatności podatku VAT od kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty został na określony na dzień przypadający 6 (sześć) miesięcy po faktycznej dacie ukończenia projektu, przy czym nie później niż 30 listopada 2024 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR;

(d) kredytu obrotowego w maksymalnej kwocie 180 000 000 USD, którego celem jest finansowanie lub refinansowanie kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego Polyolefins. Ostateczny termin spłaty został na określony na dzień przypadający 5 lat po zamknięciu finansowym, przy czym nie później niż 29 listopada 2025 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, w związku z umową kredytów, ZCh Police oraz spółka Grupa Azoty zawarły z Polyolefins, a także Bankiem Pekao (działającym jako agent kredytu oraz agent zabezpieczenia) umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w formule pożyczki podporządkowanej) w kwocie do 105 000 000 euro, której głównym celem jest pokrycie potencjalnego deficytu płynnościowego, pokrycia przekroczonych kosztów budowlanych, kosztów operacyjnych oraz obsługi długu w okresie operacyjnym, podkreślono.

Uruchomienie środków z umowy kredytów nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w treści tej umowy kredytów.

"Umowa kredytów została zawarta pomiędzy Polyolefins a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. [Pekao] (bank koordynujący transakcję finansowania Projektu), BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Poland Branch, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, Santander Bank Polska S.A. (konsorcjum) oraz ICBC Standard Bank PLC (umowa kredytów)" - wskazano również.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudniają ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem