Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Alior Bank podpisał ze spółką Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100% udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł, podał bank. 1 czerwca Alior Bank zawarł umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, która stanowi, że PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego względem Ruchu.

Alior Banku podał w opóźnionej informacji poufnej, że 28 maja 2020 podpisał umowę przedwstępnego zakupu 108 824 007 akcji spółki Ruch stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego, za cenę 1 zł.

Zgodnie z podpisaną umową przedwstępną nabycie akcji spółki nastąpi pod warunkiem:

- zawarcia umowy inwestycyjnej przez bank z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, a także braku jej wygaśnięcia;

- wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody dla PKN Orlen na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad spółką;

- braku wystąpienia istotnej negatywnej zmiany, zgodnie z definicją określoną w umowie przedwstępnej sprzedaży akcji.

W ocenie banku zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży akcji stanowiło istotny element procesu mającego na celu realizację planu transakcji.

"Zawarta umowa przedwstępna sprzedaży akcji jest związana z procesem restrukturyzacji spółki, w ramach którego bank planuje podpisanie z Polskim Koncernem Naftowym Orlen, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie umowy inwestycyjnej, określającej warunki inwestycji powyższych podmiotów i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym spółki, a także porozumienie akcjonariuszy, określające szczegółowo prawa i obowiązki stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

W innym raporcie Alior Bank podał, że 1 czerwca zawarł umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie umowy inwestycyjnej, która jest związana z restrukturyzacją Ruchu.

"Podpisana umowa inwestycyjna, wraz z dokumentami towarzyszącymi, określa zasady realizacji transakcji w ramach kolejnego etapu procesu restrukturyzacji Ruchu, zgodnie z którą, w okresie jej obowiązywania:

1) Podwyższony zostanie kapitał zakładowy spółki, zaś PKN Orlen, PZU, PZU Życie oraz bank obejmą akcje nowej emisji spółki, przy czym PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego względem spółki.

Bank będzie posiadał status akcjonariusza mniejszościowego, posiadając 6% akcji w kapitale zakładowym spółki. Ponadto, bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki nabytych od Lurena Investments B.V.

2) Została zawarta pomiędzy bankiem a spółką umowa umorzenia wierzytelności banku wobec spółki, na warunkach której bank dokona umorzenia kwoty nie wyższej niż 87 500 000 zł, z zastrzeżeniem, że zostały utworzone na ten cel adekwatne rezerwy" - czytamy w komunikacie.

Bank zawarł także z PZU, PZU Życie i PKN Orlen porozumienie akcjonariuszy w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki.

"Bank otrzymał informację, że w dniu 1 czerwca 2020 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wyrażającą zgodę na koncentrację, polegającą na przejęciu kontroli nad spółką przez PKN Orlen. W związku z tym został spełniony warunek dla nabycia akcji spółki (...)" - podsumowano.

Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa "Paczka w Ruchu"). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.