Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Senat poparł ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, wprowadzając do niej szereg poprawek dotyczących m.in. wydłużenia czasu otwarcia lokali wyborczych oraz zmiany terminu zgłoszenia głosowania korespondencyjnego i czasu na wysłanie pakietów w tym głosowaniu.

Za ustawą wraz z poprawkami opowiedziało się 94 senatorów, 1 był przeciwny, a 4 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego przewiduje, że głosowanie odbędzie się metodą tradycyjną, w lokalach wyborczych i dla chętnych korespondencyjnie.

Zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja, bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia, daje też prawo startu nowym kandydatom. Nakłada też na Marszałka Sejmu obowiązek określenia, po zasięgnięciu opinii PKW, tzw. kalendarza wyborczego, czyli dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, przewidzianych w kodeksie wyborczym i ustawie.

Senatorowie wprowadzili do ustawy 36 poprawek. Wprowadzili m.in. poprawkę, zgodnie z którą powinien zostać zagwarantowany termin 10 dni na zbieranie podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta, a podpisy będzie można także zbierać za pomocą platformy e-PUAP.

Głosowanie w wyborach prezydenckich miałoby się odbywać w godz. 6.00-22.00. Senatorowie zdecydowali także, że to Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra zdrowia miałaby podejmować decyzję o wyłącznym głosowaniu korespondencyjnym na danym terenie, gdyby wymagała tego sytuacja epidemiczna. Senatorowie przyjęli także poprawkę skracającą z 21 do 16 dni czas dla Sądu Najwyższego na stwierdzenie ważności wyborów prezydenckich.

Pakiet wyborczy do głosowania korespondencyjnego ma być ? zdaniem senatorów -traktowany jak przesyłka polecona, a jego odbiór przez wyborcę będzie kwitowany podpisem.

Senat zdecydował także o wydłużeniu niektórych terminów w kalendarzu wyborczym. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców przebywających na kwarantannie lub w izolacji został zmieniony z 2 na 5 dzień przed dniem wyborów, czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego z 12 do 15 dni przed wyborami dla wyborców za granicą, a czas na wysłanie im pakietu wyborczego z 6 do 9 dni.

Wprowadzono też ułatwienia dla osób niepełnosprawnych głosujących korespondencyjnie, np. poprzez umożliwienie głosowania za pomocą nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a. Inna poprawka zwiększa czas w TVP i Polskim Radiu, przeznaczony na audycje, przygotowane przez komitety wyborcze.

Część poprawek dotyczyła kwestii finansowania zadań samorządów związanych z wyborami. Zagwarantowano m.in., że za wyposażenie lokali wyborczych w środki przeciwepidemiczne odpowiada wójt, ale koszty tych zadań, jako zleconych gminie, pokryte maja być z budżetu państwa. Senatorowie zaproponowali także możliwość zwiększenia składu obwodowych komisji wyborczych (minimalnie miałoby to być 5 osób) oraz wprowadzenie możliwości łączenia komisji wyborczych na wniosek wójta.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.