Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego weszła już w życie. Wczoraj po rozpatrzeniu przez Sejm poprawek senackich została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zakłada ona możliwość głosowania w systemie hybrydowym: tradycyjnie w lokalach bądź korespondencyjnie.

Zgodnie z ustawą z 2 czerwca 2020 r., każdy wyborca będzie miał możliwość głosowania korespondencyjnego, jeżeli zgłosi taką chęć:

- w kraju - komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - do 5. dnia przed dniem wyborów;

- za granicą - konsulowi do 15. dnia przed dniem wyborów.

Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a oraz zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.

Wyborca, który zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego w kraju, ma otrzymać z urzędu gminy, nie później niż 5 dni przed dniem wyborów pakiet wyborczy. W przypadku obowiązkowej kwarantanny bądź izolacji w warunkach domowych, wyborca, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów, ma otrzymać pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Ustawa określa także sposoby doręczenia lub odbioru tego pakietu.

Osoby głosujące za granicą otrzymają pakiet wyborczy od konsula. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Pakiet ma zostać wysłany nie później niż na 6 dni przed dniem wyborów. Wyborca może go także odebrać osobiście w konsulacie, jeżeli zadeklarował taką chęć w zgłoszeniu.

W ustawie określono zawartość pakietu wyborczego oraz procedurę oddawania głosów w formule korespondencyjnej. Przewidziano również regulację dotyczącą kopert zwrotnych niedoręczonych.

Ustawa uchyla ustawę z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.