Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 779 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1 101 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 207 mln zł wobec 1 429 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 2 078 mln zł wobec 2 218 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2020 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uzyskało 13,8 mld zł przychodów (-4% r/r), wynik EBITDA wyniósł blisko 2,1 mld zł (-6% r/r), a zysk netto osiągnął 0,78 mld zł i był niższy rok do roku o 29%. Spadek dwóch ostatnich wskaźników był efektem dokonania odpisów aktualizujących na majątku trwałym związanym z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i za granicą. Gdyby nie odpis księgowy, wynik EBIDTA w I kw. 2020 byłby o 29% wyższy niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13 756 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 14 340 mln zł rok wcześniej.

"Dane za I kwartał 2020 roku pokazują, że PGNiG jest firmą o stabilnych fundamentach biznesowych. Osiągnęliśmy dobry wynik mimo gwałtownego spadku cen węglowodorów, stosunkowo ciepłej zimy i początków epidemii koronawirusa w Polsce. Dzięki solidnym podstawom możemy dalej rozwijać działalność w kraju i zagranicą oraz spokojnie pracować nad aktualizacją strategii grupy kapitałowej PGNiG - skomentował prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie znalazł się pod presją spadających notowań węglowodorów. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej wyniosło odpowiednio 1,16 mld m3 i 325 tys. ton i było na podobnym poziomie co rok wcześniej. Przychody segmentu spadły o 26% rok do roku do blisko 1,3 mld zł wskutek niższych cen węglowodorów - w I kw. 2020 r. średnia 3-miesięczna cena ropy naftowej Brent była niższa o 20% r/r, a ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii spadły aż o 40% r/r. Na wyniku segmentu zaważył odpis na majątku trwałym w wysokości 0,8 mld zł, który również był konsekwencją sytuacji na światowych giełdach towarowych.

"Bardzo dobre wyniki uzyskał segment Obrót i Magazynowanie. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza Grupę Kapitałową PGNiG w segmencie wyniósł około 10,3 mld m3 i był wyższy niż przed rokiem o 7%. Wzrost sprzedaży gazu odnotowały wszystkie spółki z grupy prowadzące handel tym paliwem. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wolumen eksportu - w I kw. 2020 r. PGNiG sprzedało za granicę prawie 0,7 mld m3 gazu, czyli trzykrotnie więcej niż rok temu. Mimo wzrostu sprzedaży, przychody segmentu były niższe niż przed rokiem o 6% i wyniosły ponad 11 mld zł, co było efektem spadku cen węglowodorów. Przełożyło się to jednak także na niższe koszty pozyskania gazu na cele handlowe" - czytamy dalej.

Skonsolidowany zysk operacyjny Obrotu i Magazynowania bez uwzględnienia amortyzacji sięgnął ponad 0,9 mld złotych, co oznacza dużą poprawę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., kiedy wskaźnik ten wyniósł -71 mln zł. Zasadniczy wpływ na poziom EBITDA segmentu miał dodatni wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających.

"Wolumen dystrybucji gazu wyniósł 3,96 mld m3, co oznacza 2% wzrostu r/r. Stało się tak mimo ciepłej zimy - średnia temperatura kwartału była o prawie 1,2 stopnia Celsjusza wyższa niż przed rokiem. Przychody segmentu pozostały stabilne i wyniosły 1,4 mld złotych. O 17%, do 0,63 mld zł, spadły koszty operacyjne, co było jednak efektem wdrożenia nowych zasad bilansowania systemu handlowego w dystrybucji gazu ziemnego, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. Finalnie poziom EBITDA był wyższy o 22% i wyniósł prawie 0,8 mld zł" - podano także.

Stosunkowo wysokie temperatury w I kw. 2020 r. spowodowały spadek wolumenu sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie o 5% r/r do 16,1 PJ, co jednak zrekompensowały wyższe ceny sprzedaży. W efekcie przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 2% rok do roku do ponad 0,5 mld zł. W przypadku energii elektrycznej sprzedaż wyniosła 1,38 TWh i była niższa niż przed rokiem o 9%, a przychody ze sprzedaży energii elektrycznej spadły o 3% rok do roku. Przychody i poziom EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosły odpowiednio o 2% r/r do poziomu blisko 1 mld zł i o 4% r/r do ponad 0,4 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 272 mln zł wobec 601 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem