Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Erbudu zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019, w wysokości 18 691 264,28 zł [...] podzielić w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 12 254 355,09 zł [...] przeznaczyć na pokrycie straty w wysokości 12 254 355,09 zł [...] osiągniętej za rok obrotowy 2018 r.; 2. pozostałą kwotę w wysokości 6 436 909,19 zł [...] przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki tworzony na nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia" - czytamy w projekcie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia zarząd spółki do nabycia akcji własnych spółki [...], na następujących warunkach: 1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż tj. 16 500 000 zł [...]. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 16 500 000 zł [...] z następujących źródeł: (i) ze środków w wysokości 6 436 909,19 zł [...] pochodzących z zysku spółki za rok 2019 [...] oraz (ii) poprzez przeniesienie kwoty 10 063 090,81 zł [...] pochodzącej kapitału zapasowego spółki, w części, która została utworzona z podzielonego zysku, i która [...] może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy spółki" - czytamy również.

Akcjonariusze mają także zdecydować, że cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa niż 17 zł oraz wyższa niż 40 zł, wynika także z projektu.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.