Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji miał 87,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 roku, o 42% mniejszą niż rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 95,6 mln zł, o 55% niższych niż rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Poniżej zaprezentowano skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez grupę kapitałową emitenta w 2019 roku:

- wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 95,6 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 119 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 55%,

- wstępna strata netto wyniosła 87,2 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem - zmniejszenie o 63,5 mln zł (zmniejszenie o około 42%)" - czytamy w komunikacie.

Wskazane powyżej poziomy straty netto w 2019 r. wynikały m.in. z poniższych czynników:

- aktualna sytuacja w branży związana z sytuacją systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych. Kluczowym aspektem, który wpływa na popyt na polskim rynku jest niska realizacja wypłat dopłat do zakupów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niski wolumen sprzedaży w sposób istotny przełożył się na całościowo niższą rentowność produktów, które nie pokrywają obecnie kosztów stałych produkcji;

- istotne pogorszenie się sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar;

- spowodowane brakiem niezbędnego poziomu płynności finansowej niepozyskiwanie i nierealizowanie kontraktów na dostawy autobusów., wyjaśniono.

W ujęciu jednostkowym wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 54,9 mln zł (w tym 14,7 mln zł dotyczy działalności zaniechanej - sprzedanej dywizji w Opalenicy), co oznacza, że były one niższe o 31,9 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 37%. Wstępna strata netto wyniosła 74,6 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem - zmniejszenie o 29,7 mln zł (zmniejszenie o około 28%), podano także.

Ursus w restrukturyzacji poinformował także, iże podjął decyzję o dokonaniu szeregu jednorazowych operacji o charakterze księgowym obejmujących dokonanie odpisów aktualizacyjnych wartość należności i utworzenie rezerw, które obejmują:

- odpisy aktualizacyjne w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 23,1 mln zł (w tym odpis aktualizacyjny należności od spółki powiązanej Ursus Dystrybucja w restrukturyzacji w wysokości ok. 20,8 mln zł, którego wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe został wyłączony w procesie konsolidacji),

- odpisy aktualizacyjne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę ok. 2,3 mln zł,

- ujęcie w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na odsetki od zaległości handlowych oraz finansowych na łączną kwotę 5,4 mln zł,

- ujęcie w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na karę w kwocie 2 mln zł, wymieniono również.

Spółka zastrzegła, że wskazane powyżej operacje mają charakter księgowy i wobec trwającego postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływają na zmianę jej sytuacji płynnościowej.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.