Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Enea odnotowała 423,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 686,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1856,52 mln zł wobec 1037,09 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3 410,31 mln zł wobec 2 348,3 rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15 867,59 mln zł w 2019 r. wobec 12 925,85 mln zł rok wcześniej.

"Najwyższa EBITDA, 1 594 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost r/r o 726 mln zł) Na wynik obszaru pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii, spowodowany wzrostem cen CO2 i paliwa produkcyjnego, oraz rozwiązanie rezerwy dotyczącej farmy wiatrowej Skoczykłody (w kwocie 129 mln zł)" - czytamy w raporcie.

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 771 mln zł (wzrost r/r o 301 mln zł) Pozytywnie na wynik segmentu wpływ miała zwiększona sprzedaż węgla (przy wyższym wydobyciu netto) oraz wyższa cena sprzedaży.

"Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 1 090 mln zł (spadek r/r o 21 mln zł) Spadek wyniku jest efektem wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego (wypłaty odszkodowań z tytułu wichur, które wystąpiły w roku 2017 oraz wyższych rezerw dotyczących majątku sieciowego" - czytamy dalej.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 23 mln zł (wzrost r/r o 99 mln zł) Pozytywnie na wynik segmentu wpłynęła otrzymana rekompensata, kwota różnicy ceny oraz zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, a także wzrost średniej ceny sprzedaży energii Negatywnie na wynik segmentu wpłynął spadek marży I pokrycia na skutek wzrostu kosztów zakupu energii (spowodowany głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO 2 oraz spadku wolumenu sprzedaży, podano także.

Produkcja i sprzedaż węgla handlowego w grupie ukształtowały się na poziomie ponad 9 mln ton w 2019 r. Grupa wytworzyła około 26 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła w segmencie Wytwarzanie wyniosła 6 518 TJ. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 19,8 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 20,3 TWh.

Grupa zrealizowała 2 181 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r., w tym 238 mln zł przeznaczono na inwestycje związane z ochroną środowiska.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 283,33 mln zł wobec 727,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.