Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Operatorzy systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej (OSD: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator) oraz operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) - przeznaczą prawie 52 mld zł na inwestycje sieciowe w najbliższych pięciu latach, wynika z planów rozwoju uzgodnionych przez spółki z Urzędem Regulacji Energetyki (URE).

"Dystrybutorzy dokonali oceny realizacji dotychczasowych planów rozwoju uzgodnionych na lata 2015-2019 i opracowali nowe plany na lata 2020-2025. Natomiast operator przesyłowy, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, przedłożył Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju dotyczący zaspokojenia zapotrzebowania na energię na lata 2021-2030" - czytamy w komunikacie URE.

Z zatwierdzonych dokumentów wynika, że największe przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej planują zainwestować prawie 52 mld zł w infrastrukturę sieciową do 2025 r. Zdecydowana większość środków skierowana zostanie na budowę, rozbudowę, modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

"Planowane przez największe przedsiębiorstwa sieciowe nakłady inwestycyjne mają między innymi na celu zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz budowę transgranicznych połączeń systemów przesyłowych umożliwiających integrację rynków. Inwestycje umożliwią również korzystanie z zielonej energii, między innymi dzięki budowie połączeń z morskimi farmami wiatrowymi" - skomentował prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

Plany rozwoju obejmują wieloletni cykl inwestycyjny i wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych: mają zatem długookresowe konsekwencje finansowe zarówno dla przedsiębiorstw, jak i ich odbiorców. Plany te mają bezpośrednie przełożenie na poziom przyszłych taryf przedsiębiorstw sieciowych: koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw stanowią bowiem podstawę do kalkulacji taryf. Uzgadnianie projektów planów rozwoju pozostaje tym samym w ścisłym związku z zatwierdzaniem przez prezesa URE taryf dystrybucyjnych. Dlatego rolą regulatora jest także dbałość o to, by plany inwestycyjne uwzględniały długookresową maksymalizację efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa oraz by nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla odbiorców jednocześnie zapewniając ciągłość, niezawodność i odpowiednią jakość dostaw energii i gazu, wskazano w materiale.

"W modelu wynagradzania kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną lub przesyłową istnieje parametr, który rozlicza w kolejnym roku niewykonane inwestycje lub te wykonane dodatkowo, ponad planowane nakłady. Ograniczenie inwestycji przez przedsiębiorców obniżałoby wysokość zwrotu z kapitału" - podkreślił Gawin.

W 2019 r. PSE przedstawiły prezesowi URE coroczne sprawozdanie z wykonania planu rozwoju na lata 2018-2027, informując o wykonaniu planowanych nakładów inwestycyjnych w 2018 r. na poziomie 1 810 mln zł (tj. 83,7% planowanych na 2018 r. nakładów inwestycyjnych; dane w cenach stałych z 2018 r.). Natomiast pięciu największych OSD wykonało w 2018 roku plany rozwoju na poziomie 6 407 mln zł (wzrost o 5,1% w stosunku do nakładów planowanych na 2018 r. w wysokości 6 095 mln zł; dane w cenach bieżących dla 2018 r.).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem