Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - PKB spadnie o ok. 4,5% w br., wzrośnie o ok. 4% w przyszłym i o 3,4% w 2022 r., wynika z ankiety "Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski V edycja" opracowanej w pierwszej połowie czerwca br. przez Europejski Kongres Finansowy (EKF). Spożycie indywidualne zanotuje spadek o 4,2%, inwestycje spadną o 10,1%, stopa bezrobocia BAEL na koniec br. wzrośnie do 6,7% w 2020 roku.

"Zgodnie z prognozami współpracujących z EKF ekspertów, w roku 2020 należy oczekiwać recesji gospodarczej i ujemnej dynamiki PKB na poziomie ok. -4,5%, a następnie tempa wzrostu ok. 4% w roku 2021 i 3,4% w roku 2022. Największe rozbieżności opinii dotyczą sytuacji w roku 2020. Oznacza to bardziej pesymistyczną prognozę PKB w bieżącym roku niż w zaktualizowanym w kwietniu br. rządowym programie konwergencji (-3,4%) oraz nieco bardziej pesymistyczną niż w projekcji Banku Światowego (-4,2%). Bardziej optymistyczni są natomiast eksperci EKF w zakresie oczekiwanego wzrostu dynamiki PKB w roku 2021 i 2022. Konsensus prognostyczny przewiduje również głębszy spadek inwestycji i spożycia w porównaniu do rządowego programu konwergencji" - czytamy w raporcie.

Pomimo recesji gospodarczej w roku 2020 oraz spowolnienia w latach 2021 i 2022, Polska pozostanie liderem wzrostu gospodarczego wśród największych gospodarek Unii Europejskiej, podano także.

Konsensus ekspertów EKF szacuje inflację średnioroczną na poziomie 3,1% w br., 1,8% w przyszłym roku i 2,5% w 2022 r.

"Kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski będzie miał handel zagraniczny, w zakresie którego eksperci przewidują załamanie tempa eksportu do -6,2% w roku 2020, ale relatywnie szybki powrót do wysokiej dodatniej dynamiki" - czytamy dalej.

"Jeżeli chodzi o dług publiczny, ekonomiści, którzy przesłali swoje prognozy ilościowe, prognozują dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 57,4% PKB w 2020 r. i jego dalszy wzrost do 58,1% w roku przyszłym. Także w tym wypadku rząd jest bardziej optymistyczny szacując, że dług według metodyki unijnej wyniesie 55,2% PKB w roku bieżącym" - podano także.

Eksperci EKF sformułowali w badaniu opinie dotyczące największych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego, wskazując na czynniki zewnętrzne.

"Wśród zagrożeń zewnętrznych, największy wpływ na rozwój gospodarczy Polski będą miały głęboka recesja w UE (wzrost bezrobocia, spadek produkcji, spadek wolumenu wymiany międzynarodowej) i długi powrót do poziomu PKB z 2019 roku" - czytamy dalej.

Większość uczestników badania obawia się skutków postępującego protekcjonizmu i ograniczeń w handlu międzynarodowym.

"Ważnym zewnętrznym zagrożeniem dla harmonijnego rozwoju, na które wskazuje 82% ekspertów EKF są zatem nie tylko pozrywane łańcuchy dostaw, ale także mniej zglobalizowana i mniej liberalna gospodarka rynkowa" - czytamy w raporcie.

Wśród głównych wewnętrznych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego kraju zostały wymienione bankructwa przedsiębiorstw i wzrost bezrobocia a także spadek inwestycji w reakcji na gwałtowne ograniczenia podażowo-popytowe.

"Zdecydowana większość ekspertów obawia się również kryzysu finansów publicznych oraz wzrostu podatków i parapodatków. Już w ubiegłym roku eksperci wskazywali nadmierne obciążenia budżetu państwa transferami socjalnymi jako podstawowe wewnętrzne zagrożenie dla harmonijnego rozwoju gospodarczego. Obecnie zagrożenie to jest znacznie większe" - czytamy dalej.

W badaniu eksperci wskazali pewne szanse dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki, w wyniku których może poprawić się pozycja konkurencyjna Polski na arenie międzynarodowej.

"Po pierwsze, może zwiększyć się atrakcyjność inwestycyjna Polski w szczególności z powodu niższych kosztów pracy, redukcji znaczenia Azji w łańcuchach dostaw oraz przyspieszenia procesów digitalizacji i automatyzacji. Po drugie, potencjalną szansą dla odbudowy wartości gospodarki po kryzysie jest obecność w UE oraz możliwość skorzystania ze środków unijnych z europejskiego funduszu odbudowy. Po trzecie, szansą jest również skuteczność podjętych działań antykryzysowych (tzw. tarcz) i wsparcia dla rozwoju usług i przemysłu oraz inwestycje publiczne przyczyniające się do powstawania miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia. Po czwarte, szansą jest także możliwy wzrost eksportu wskutek osłabienia złotego i niskiej stopy procentowej" - oceniają eksperci w badaniu.

Przedstawione dalej prognozy i opinie stanowią konsensus ilościowo-jakościowy z nadesłanych 36 odpowiedzi na nasze pytania, które napłynęły do dnia 9 czerwca 2020. Prognozy ilościowe nadesłało 13 ekspertów, zaś 34 ekspertów przedstawiło swoje opinie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.