Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Na rynku NewConnect może zadebiutować co najmniej kilkanaście spółek w tym roku, oceniają przedstawiciele spółki INC. Ich zdaniem, m.in. modyfikacja podatku Belki powinna przyczynić się do większego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

"My jako INC realizujemy kilkanaście projektów, kilka zostało złożonych, część zrealizowana i spółki już zadebiutowały. Zakładamy, że około 10 debiutów pojawi się na NewConnect i to są debiuty, które my złożymy w tym roku. A jeżeli koniunktura się utrzyma, to pewnie podobna ilość od nas zadebiutuje na giełdzie również w przyszłym roku" - powiedział wiceprezes Domu Maklerskiego INC Sebastian Huczek, podczas wideokonferencji.

"Z naszej strony wynika, że to będzie właśnie 10 plus, które pojawią się na giełdzie. W ubiegły roku liczba debiutów na NewConnect wyniosła 14. Jeżeli chodzi o innych doradców, to oni również pracują i powinniśmy oczekiwać zwiększonej ilości debiutów w tym roku. Wraz z liczbą musi jednak iść jakość i to co my tutaj robimy, to nad czym GPW czuwa, to warto zauważyć, że coraz lepsi emitenci wchodzą na giełdę" - dodał prezes INC Paweł Śliwiński podczas wideokonferencji.

Zdaniem przedstawicieli INC, dla większego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce należałoby wprowadzić zmiany w podatku od zysków kapitałowych tzw. podatku Belki, a także ulgi dla emitentów.

"My proponujemy modyfikacje tzw. podatku Belki, gdyż jego zniesienie nie byłoby optymalne dla gospodarki. Brak podatku od zysków kapitałowych mógłby być wykorzystywany do optymalizacji podatkowej. Sam podatek nie jest zły, ale w tej formie, w jakiej jest nie daje bodźca do rozwoju rynku kapitałowego" - powiedział Śliwiński.

Jego zdaniem, zarówno propozycje dotyczące zmiany w podatku Belki, jak i ulgi dla emitentów powinny być uwzględnione w strategii rozwoju rynku kapitałowego.

"Chcemy lobbować za tymi lub innymi propozycjami, bo zapewne nie są to jedyne propozycje. Zakładamy, że zmiany podatkowe są analizowane" - dodał prezes INC.

Według niego, warto rozważyć następujące propozycje modyfikacji podatku od zysków kapitałowych, przy założeniu braku jego likwidacji:

- zlikwidowanie podatku w przypadku lokat/depozytów/obligacji i innych instrumentów dłużnych w bankach i innych firmach zarejestrowanych w Polsce, gdy ich oprocentowanie jest niższe niż np. wysokość stopy lombardowej powiększonej o 2 pkt proc.,

- zlikwidowanie podatku w przypadku obejmowania instrumentów udziałowych spółek przeprowadzających IPO i SPO, pod warunkiem, że akcje trafią w przeciągu 2 lat do obrotu publicznego w Polsce i nie zostaną sprzedane przez rok od debiutu giełdowego,

- zmniejszenie podatku o 50% w przypadku inwestycji na rynku wtórnym, jeżeli inwestycja trwa dłużej niż rok.

"Przede wszystkim oczekujemy ożywienia na rynku akcji, zwiększenie napływu kapitału do spółek przeprowadzających emisje na rynku prywatnym i publicznym, czy wsparcia dzięki temu rozwoju Pracowniczych Planów Kapitałowych" - dodał Śliwiński.

Zdaniem ekspertów z INC, również zmiany podatkowe dla samych emitentów warto rozważyć i wprowadzić w Polsce.

Według prezesa INC, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów, warto rozważyć następujące propozycje:

- czasowe (np. na okres 3 lat od debiutu) zmniejszenie stawki podatku dochodowego (np. o 50%) dla notowanych na giełdzie spółek zaliczanych do sektora MŚP,

- czasowe (np. na okres 3 lat od debiutu) zmniejszenie stawki podatku dochodowego o większy wskaźnik w stosunku do pozostałych notowanych na giełdzie spółek (np. o 75%) dla notowanych spółek innowacyjnych zaliczanych do sektora MŚP,

- czasowe (np. na okres 5 lat od debiutu) zmniejszenie stawki podatku od dywidend (np. o 50%) dla notowanych na giełdzie spółek zaliczanych do sektora MŚP,

- dodatkowe czasowe zmniejszenie (np. na okres 5 lat od debiutu) podatku dochodowego lub podatku od dywidend (np. o 5 pkt proc.) dla notowanych na giełdzie spółek wdrażających cele opisane w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, np. akcjonariat pracowniczy.

"Można sobie wyobrazić również inne warianty tej propozycji, np. całkowite zniesienie pobierania podatku CIT lub podatku od dywidend dla tej grupy spółek przez określony czas, czy progresywne zwiększanie pobieranego podatku i dochodzenie do obowiązującej stawki podatkowej po kilku latach" - dodał Śliwiński.

Przedstawiciele INC wskazali, że analizy rynku giełdowego w Polsce pod kątem płaconego przez spółki podatku dochodowego pokazują, że potencjalne zastosowanie bodźców podatkowych w celu przyspieszenia rozwoju rynku kapitałowego dla MŚP nie stanowiłoby istotnego zmniejszenia wpływów podatkowych dla budżetu państwa. Przykładowo w 2016 roku spółki notowane na NewConnect miały tylko 0,2% udział w CIT, czyli w podatku płaconym przez spółki kapitałowe.

Ich zdaniem, zmiany podatkowe dla spółek mogłyby przynieść m.in. takie efekty jak: zwiększenie ilości debiutów spółek innowacyjnych oraz zyskownych spółek z sektorów tradycyjnych, większe zainteresowanie emisjami spółek zmierzających na NewConnect wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w związku z podwyższeniem oczekiwań dotyczących zysków z dywidend oraz zysków kapitałowych (zwiększenie zysku i dywidend przyczyniałoby się do poprawy wskaźników, co z kolei powinno przełożyć się na wyższe kursy notowanych spółek) - ulgi podatkowe dla emitentów stają się zatem pośrednio również ulgami dla inwestorów, czy zwiększenie zaangażowania przez inwestorów długoterminowych, w tym inwestorów instytucjonalnych, których obecności na większą skalę brakuje na rynku NewConnect, z uwagi na większą ilość notowanych spółek dywidendowych oraz docelowo zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu podatków dochodowych oraz od dywidendy z uwagi na to, że, po pierwsze spółki, publiczne mają mniejszą możliwość unikania płacenia podatków (są bardziej transparentne.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem