Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Stelmet odnotował 9,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2019/2020 (1 października 2019 - 31 marca 2020) wobec 3,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunki.

"Emitent wyjaśnia przy tym, że na zaprezentowane powyżej wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020 w stosunku do analogicznego okresu roku obrotowego 2018/2019 decydujący wpływ miały w szczególności:

1) dla przychodów ze sprzedaży ? negatywny wpływ epidemii COVID-19 przyczynił się do zmniejszenia sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej (DAO) o 19,8 mln zł, tj. o 10% (przy zmniejszeniu wolumenu sprzedaży w m3 o 8,9%); spadek w segmencie DAO został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży w segmencie pelletu o 1,9 mln zł, tj. o 3,7% (przy wzroście wolumenu sprzedaży w tonach o 5,6%) oraz wzrostem w segmencie produktu ubocznego o 1,8 mln zł, tj. o 13,7%. Pozytywny wpływ osłabienia złotego w stosunku do kursu funta brytyjskiego i euro na całkowite przychody ze sprzedaży szacowany jest na ok. 1,3 mln zł;

2) dla wyniku na działalności operacyjnej ? najistotniejszym elementem wpływającym na poprawę wyniku były pozytywne efekty optymalizacji działalności operacyjnej spółki Grange Fencing Ltd. Ogólnie Grupa Stelmet zwiększyła wynik na działalności operacyjnej w segmencie drewnianej architektury ogrodowej o 5,8 mln zł oraz poprawiła wynik w obszarze nieprzypisanym do segmentów operacyjnych (głównie z uwagi na niższe koszty ogólnego zarządu) o 3,0 mln zł, przy jednoczesnym pogorszeniu wyników w segmencie pellet i segmencie produktu ubocznego odpowiednio o 0,9 mln zł oraz 1,1 mln zł. Pozytywny wpływ kształtowania się kursów walutowych na wynik na działalności operacyjnej wyniósł 0,7 mln zł;

3) dla wyniku EBITDA ? najistotniejszym czynnikiem była wskazana powyżej poprawa wyniku na działalności operacyjnej oraz dodatkowo wpływ ujawnień wynikających z MSSF 16 zwiększający EBITDA o 0,9 mln zł. Pozytywny wpływ kształtowania się kursów walutowych na wynik EBITDA wyniósł 0,7 mln zł;

4) dla wyniku netto ? jego zwiększenie wynikało głównie z wyższego zysku na działalności operacyjnej o 6,7 mln zł oraz poprawy wyniku na działalności finansowej o 2,9 mln zł. Poprawa wyniku na działalności finansowej była związana głównie z:

(a) niższymi o 1,3 mln zł kosztami odsetek korygowanych o wycenę zobowiązań finansowych wg. zamortyzowanego kosztu oraz

(b) niższą o 1,9 mln zł stratą z wyceny oraz realizacji transakcji pochodnych" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,64 mln zł wobec 8,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 37,47 mln zł wobec 30,13 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247,15 mln zł w I poł. r.obr. 2019/2020 wobec 263,32 mln zł rok wcześniej.

Zaprezentowane przez Grupę Stelmet wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020 mają charakter szacunkowy. Ostateczne wartości zostaną opublikowane 25 czerwca br.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem