Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Protektor przyjął strategię na lata 2020-2023, która w wariancie bazowym zakłada m.in. zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł i poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14% w 2023 r., podała spółka. Środki ochrony osobistej i inteligentna odzież mają stanowić do 20% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne na wszystkie działania rozwojowe osiągną poziom do 20 mln zł w aktualnej perspektywie strategicznej.

"Długofalowe cele strategii Protektor S.A. dla wariantu bazowego zakładają do 2023 roku:

1. transformację Grupy Protektor ze statycznego producenta i dystrybutora w dynamiczną i innowacyjną firmę działającą w segmencie personal protective equipment (PPE)

2. dywersyfikację źródeł przychodów, nowe segmenty produktowe tj. środki ochrony osobistej i inteligentna odzież, będą stanowiły do 20% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży

3. zwiększenie przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 180 mln zł

4. poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14%

5. uzyskanie w 2023 roku wskaźników bilansowych pozwalających na dynamiczny rozwój grupy poprzez działania typu M&A w kolejnej perspektywie strategicznej

6. stałą politykę dywidendową" - czytamy w komunikacie.

Przyjęty w strategii scenariusz bazowy opiera się na założeniu, że sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie zacznie się stabilizować od początku 2021 r., a spadek sprzedaży obuwia w związku z pandemią COVID-19 potrwa do IV kw. 2020 r.

Przyjęta strategia opiera się na pięciu podstawowych filarach. Są to: produkt, multikanałowość sprzedaży, efektywność i zwinność operacyjna, stabilność finansowa i kultura organizacyjna.

"Fundamentem, leżącym u podstaw wzrostu sprzedaży i rozwoju firmy będzie produkt, jego ciągłe doskonalenie, dopasowywanie do zmieniających się potrzeb runku. Rozszerzeniu ulegnie portfel produktowy grupy, docelowo będzie się składał z trzech grup: obuwie, środki ochrony osobistej (między innymi: maseczki ochronne i medyczne, kombinezony oraz ochraniacze na obuwie), inteligentna odzież. Założeniem strategicznym jest przeznaczenie rocznie do 3% obrotu rocznego firmy na działalność związaną z rozwojem produktu" - czytamy dalej.

W zakresie multikanałowości sprzedaży strategia grupy zakłada pełne wykorzystanie efektu synergii jakie daje posiadanie dwóch marek produktowych, tj. Protektor i Abeba, na różnych rynkach. Zasada "jedna grupa - dwie marki" pozwoli na efektywne wykorzystanie aktualnych i przyszłych struktur sprzedażowych. Planowana transformacja cyfrowa firmy pozwoli na wdrożenie nowych technologii sprzedaży (platforma e-commerce B2B i B2C) i komunikacji z klientem. Dodatkowymi elementami planowanymi do wdrożenia są zagadnienia operacyjne pozwalające na przejście z dystrybucji pasywnej na proaktywną.

"Przewidywanie trendów, elastyczność i otwartość na zmianę, optymalizacja kosztowa są elementami które pozwolą na wzrost efektywności operacyjnej grupy. Przebudowie ulegnie architektura produkcyjna i logistyczna grupy. Koncentracja działalności logistycznej i obsługi klienta pozwoli na wzrost efektywności kosztowej. Zmiany w zakresie produkcyjnym z jednej strony pozwolą na rozwój sprzedaży produktu specjalistycznego - tworzonego specyficznie na potrzeby klientów, z drugiej umożliwią poprawę rotacji zapasu o 30% w opisywanej perspektywie strategicznej" - podano także.

W obszarze stabilności finansowej celem jest realizacja polityki finansowej nastawionej na utrzymanie stałej polityki dywidendowej dla akcjonariuszy jako efekt poprawy rentowności grupy przy prawidłowym zarządzaniu kapitałem obrotowym. Przy założonym wariancie bazowym grupa planuje osiągnąć rentowność EBITDA minimum 14%, natomiast nakłady inwestycyjne na wszystkie działania rozwojowe osiągną poziom do 20 mln zł w aktualnej perspektywie strategicznej.

"Działania nakierowane na budowę kultury organizacyjnej będą elementem łączącym wszystkie powyżej opisane filary w jedną całość. Wdrażane zasady mają na celu budowanie przewidywalności wyników oraz stabilności jej struktur organizacyjnych w dłuższej perspektywie czasowej" - podsumowano.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 100 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem