Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 28 maja br. członkowie RPP ocenili, że obniżka stóp ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego wobec głównych walut, która w sposób procykliczny wzmacniałaby negatywny wpływ silnego spadku popytu zagranicznego na dochody eksporterów, a przez to oddziaływałaby negatywnie na aktywność i zatrudnienie w polskiej gospodarce, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Tym samym, obniżka stóp poprawi średniookresowe perspektywy krajowej koniunktury i - poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców - wzmocni stabilność systemu finansowego. Złagodzeniu negatywnego wpływu pandemii na aktywność gospodarczą będzie także sprzyjało obniżenie - w następstwie spadku stóp procentowych - rentowności obligacji skarbowych i kosztów obsługi długu publicznego, zwiększające przestrzeń dla niezbędnej stymulacji fiskalnej. Ponadto, obniżka stóp ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego wobec głównych walut, która w sposób procykliczny wzmacniałaby negatywny wpływ silnego spadku popytu zagranicznego na dochody eksporterów, a przez to oddziaływałaby negatywnie na aktywność i zatrudnienie w polskiej gospodarce. W konsekwencji, a także wobec oczekiwanej niskiej aktywności oraz dynamiki cen za granicą, dalsza aprecjacja złotego zwiększałaby ryzyko deflacji, co przy wyższym niż przed pandemią poziomie bezrobocia byłoby niekorzystne dla stabilności makroekonomicznej" - czytamy w "minutes".

Członkowie RPP wskazali, że obniżka stóp procentowych, wspierając wszystkimi wskazanymi kanałami wzrost aktywności gospodarczej, będzie ograniczała ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Niektórzy członkowie Rady wyrazili opinię, że na obecnym posiedzeniu stopy procentowe powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie.

"Członkowie ci wyrazili opinię, że za taką decyzją przemawia możliwy wzrost dynamiki cen w kolejnych kwartałach. Członkowie ci zaznaczali ponadto, że wobec podwyższonej niepewności dotyczącej perspektyw koniunktury dalsza obniżka stóp procentowych nie przyczyni się do pobudzenia akcji kredytowej w gospodarce. Jednocześnie takie poluzowanie polityki pieniężnej będzie oddziaływało w kierunku wzrostu cen konsumenta i wzrostu cen aktywów, obniżenia oprocentowania depozytów i wzrostu opłat pobieranych przez banki" - podano także.

W dokumencie podano, że NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

"Większość członków Rady wskazywała, że wszystkie podejmowane przez NBP działania łagodzą negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, polityka pieniężna NBP przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku szybszego ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii. Działania NBP ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie oraz - poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców - oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego" - czytamy dalej w "minutes".

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie stopy referencyjnej o 0,40 punktu procentowego, tj. do poziomu 0,10%, oraz ustalenie pozostałych stóp procentowych na następujących poziomach: stopy lombardowej na poziomie 0,50%, stopy depozytowej na poziomie 0,00%, stopy redyskontowej weksli na poziomie 0,11% i stopy dyskontowej weksli na poziomie 0,12%. Wniosek został przyjęty.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa weksli 0,12%.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem