Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Enea odnotowała 444,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 246,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 531,88 mln zł wobec 441,34 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 912,96 mln zł wobec 798,78 rok wcześniej (wzrost r/r o 114 mln zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 605,08 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 4 027,96 mln zł rok wcześniej.

"Najwyższa EBITDA, 472 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost r/r o 72 mln zł). Znaczący przyrost EBITDA odnotowano w segmencie Elektrowni Systemowych, wzrost r/r o 62 mln zł, ze względu na wzrost marży na obrocie i Rynku Bilansującym (wyższe marże jednostkowe, spadek wolumenu), przy jednoczesnym spadku marży na wytwarzaniu (niższy jednostkowy CDS z uwagi na wzrost kosztów węgla z transportem i kosztów CO2, częściowo pokrytych wyższą ceną energii)" - czytamy w raporcie.

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 129 mln zł (spadek r/r o 90 mln zł). Na wynik segmentu wpływ miał głównie spadek przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa przy wyższej cenie) w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 307 mln zł (wzrost r/r o 58 mln zł). Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego).

"Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie około 8 mln zł (wzrost r/r o 18,5 mln zł). Pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 13,54 mln zł wobec 38,77 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.