Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Testy na utratę wartości kluczowych aktywów grupy kapitałowej Zamet wykazały, że szacunkowa aktualna wartość użytkowa Mostostalu Chojnice wynosi około 31,1 mln zł, wobec 46,1 mln zł dotychczas, podała spółka. W efekcie podjęto decyzję o dokonaniu w ciężar wyników finansowych za 2019 rok odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości 31,1 mln zł. W konsekwencji Zamet poniesie w 2019 r. skonsolidowaną stratę netto na poziomie 6 mln zł.

"W opinii zarządu, także aktualna szacunkowa wartość godziwa tego aktywa jest niższa od jego dotychczasowej wartości księgowej (tj. wartości przed odpisem), albowiem intencja [...] w przedmiocie poszukiwania dla tego aktywa inwestora strategicznego, nie została jak dotąd zrealizowana, a rozpoznanie rynku dokonane przez zarząd w związku z poszukiwaniem inwestora potwierdza, że ewentualne zbycie tego aktywa za cenę odpowiadającą dotychczasowej wartości księgowej (przed odpisem) jest mało prawdopodobne" - czytamy w komunikacie.

"Mając na uwadze powyższe, zarząd podjął decyzję, o dokonaniu w ciężar wyników finansowych za 2019 rok, odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości 31,1 mln zł. Dotychczasowa wartość księgowa [...] wynosiła 46,1 mln zł, natomiast udział Mostostal Chojnice w wartości skonsolidowanych aktywów netto Grupy Zamet (przed odpisem aktualizującym) wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku 50,2 mln zł" - czytamy dalej.

Powyższe odpisy wpłyną na obniżenie wyniku finansowego netto Zametu za 2019 rok o ok. 15 mln zł oraz o ok. 19,1 mln brutto i 15,4 mln zł netto (tj. po uwzględnieniu podatku odroczonego) na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej, podkreślono.

Zarząd wyjaśnił, że jest to zdarzenie o charakterze niepieniężnym. W konsekwencji dokonanego odpisu, szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Zamet za 2019 rok będzie ujemny i wyniesie około -6 mln zł, przy około 203 mln zł przychodów ze sprzedaży, podano również.

W odniesieniu do pozostałych kluczowych aktywów grupy kapitałowej, tj. Zamet Industry oraz Zamet Budowa Maszyn, przeprowadzone testy na utratę wartości, nie wykazały konieczności dokonywania odpisów. Udział powyższych aktywów w wartości skonsolidowanych aktywów netto wynosi odpowiednio ok 31 mln zł (Zamet Industry) oraz ok 33 mln zł (Zamet Budowa Maszyn), wynika także z komunikatu.

Ostateczne wielkości zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta za rok obrotowy 2019, publikowanym 26 czerwca 2020 roku, podsumowano.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.