Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje nowelizację rozporządzenia, dotyczącego rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), która ma umożliwić uwzględnienie zmiany harmonogramu spłat należności przy tworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności kredytowych. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Wprowadzana zmiana ma mieć charakter epizodyczny i dotyczyć zmian harmonogramu spłat należności regularnych, dokonanych przed 31 grudnia 2020 roku, a dotyczących należności powstałych przed 13 marca 2020 r.

"Celem projektowanych rozwiązań jest przede wszystkim utrzymanie zdolności kas do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarki lokalnej, a także gospodarstw domowych" - podano w uzasadnieniu projektowanego rozwiązania.

Proponowane zmiany uwzględniają część postulatów Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK) oraz rekomendacje Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Mają przyczynić się do wsparcia podmiotów sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i ich klientów w sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią.

Chodzi o umożliwienie uwzględniania zmiany terminów (harmonogramu) spłat należności (w związku z odroczeniem spłat kredytów i pożyczek udzielonych przez SKOK-i klientom borykającym się z problemami z regularną spłatą zobowiązań), tak aby nie wywołało to negatywnych skutków finansowych dla kas poprzez tworzenie odpisów na tego typu ekspozycje, co stanowiłoby dodatkowe obciążenie finansowe kas.

Rozporządzenie wydłuża też czas uwzględnienia wartości zabezpieczenia do pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących (do 120 miesięcy dla nieruchomości oraz 96 miesięcy dla pozostałych zabezpieczeń).

Wydłużenie terminów uwzględniania zabezpieczeń, które objęte są określonymi gwarancjami i zabezpieczeniami ma charakter trwały. Ma przyczynić się do łagodzenia skutków COVID-19, ale - jak podaje MF - jest również spójna z kierunkiem zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/630 zmieniającego Rozporządzenie UE Nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia straty z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.