Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Stelmet odnotował 9,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. r.obr. 2019/2020 (od 1 października 2019 do 31 marca 2020) wobec 3,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,64 mln zł wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 37,5 mln zł (wzrost o 24% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247,15 mln zł w I poł. roku obrotowego wobec 263,32 mln zł rok wcześniej.

Głównym źródłem przychodów niezmiennie była sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO). Przychody tego segmentu w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 wyniosły 177,6 mln zł i odpowiadały za blisko 72% łącznych przychodów. W porównaniu z pierwszym półroczem 2018/2019, sprzedaż DAO była niższa o 10%, co spowodowane było znacznym jest spadkiem w ostatnich tygodniach marca w wyniku wybuchu epidemii COVID-19 i wprowadzeniu licznych ograniczeń dotyczących funkcjonowania sklepów czy przemieszczania się, podała spółka.

"Praktycznie na wszystkich rynkach, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, odnotowaliśmy spadki sprzedaży zarówno w ujęciu wartościowym jak i wolumenowym. Największy negatywny wpływ obserwowaliśmy na rynku francuskim, włoskim i hiszpańskim - te kraje najszybciej zostały dotknięte pandemią COVID-19. Nieco lepsza sytuacja była na rynku niemieckim oraz polskim, które później niż rynki Europy Południowej wprowadziły ograniczenia. Nieznaczne wzrosty sprzedaży rok do roku odnotowaliśmy na rynku brytyjskim, który najdłużej funkcjonował bez zakłóceń i dodatkowo sprzedaż była tam wspierana warunkami pogodowymi, tj. wichurami, które napędzały popyt odtworzeniowy" - skomentował wiceprezes Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

"Przełom lutego i marca to tradycyjnie początek sezonu najwyższej sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej. Pandemia istotnie zaburzyła tę sezonowość. Podjęte przez państwa UE działania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, których skutkiem było między innymi zamknięcie sieci sprzedaży, centrów handlowych i sklepów na większości rynków, na których działa Grupa Stelmet, zmusiły nas do stopniowego zmniejszania produkcji w ostatnich dniach marca, oraz całkowitego jej wstrzymania w pierwszej połowie kwietnia w zakładach w Zielonej Górze, Lubięcinie oraz Jeleniowie. W połowie kwietnia wznowiliśmy produkcję, a sytuacja na rynkach zaczęła stopniowo się poprawiać. Ograniczenia w turystyce oraz konieczność spędzania czasu we własnych domach przełożyły się na wzrost popytu na produkty wyposażenia ogrodów i działek, w tym również na wyroby DAO oferowane przez Grupę Stelmet" - dodał prezes Stanisław Bieńkowski.

Spadek sprzedaży w segmencie DAO został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży pelletu oraz produktu ubocznego (tj. nieprzetworzonych na pellet trocin, zrębków, wiórów oraz kory). W I półroczu roku obrotowego 2019/2020 sprzedaż pelletu osiągnęła poziom 71 tys. ton, a przychody z tego tytułu wyniosły 53,8 mln zł, czyli o prawie 4% więcej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży produktu ubocznego w omawianym okresie wyniosły 15,1 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14% w porównaniu z pierwszym półroczem 2018/2019.

Mimo niższych przychodów, w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 Grupa Stelmet odnotowała istotną poprawę kluczowych wyników finansowych. EBITDA wyniosła 37,5 mln zł i była o ponad 24% wyższa niż przed rokiem. Tym samym, marża EBITDA wzrosła do 15,2% z 11,4% w pierwszym półroczu 2018/2019, podkreśla spółka.

"Poprawa wyniku na poziomie EBITDA to przede wszystkim pozytywny efekt przeprowadzonej w poprzednich latach optymalizacji działalności operacyjnej brytyjskiej spółki Grange Fencing oraz ograniczenia kosztów ogólnego zarządu. Pozytywny wpływ kształtowania sie kursów walutowych na zysk z działalnosci operacyjnej w omawianym okresie był ograniczony i wyniósł 0,7 mln zł" - wyjaśnił dyrektor finansowy Piotr Leszkowicz.

Saldo przychodów i kosztów finansowych (z uwzględnieniem pozycji oczekiwanych strat kredytowych) w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 było ujemne i wyniosło -5,1 mln zł wobec -8 mln zł przed rokiem.

Stelmet ocenia, że pandemia COVID-19, której dynamiczny rozwój nastąpił w Europie od pierwszych tygodni marca, nie miała istotnego negatywnego wpływu na efektywność działalności grupy.

"Szybko reagowaliśmy na zamykanie lub ograniczanie działalności sklepów naszych odbiorców - w ślad za decyzjami sanitarnymi poszczególnych państw. Dostosowywaliśmy kanały dostaw w odpowiedzi na decyzje administracyjne dotyczące zamykania granic poszczególnych krajów" - wskazał Bieńkowski.

W ramach działań mających na celu ograniczenie skutków pandemii, Grupa Stelmet w kwietniu br. otrzymała od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania w łącznej kwocie ponad 7,9 mln zł (płatnej w trzech równych transzach). Dofinansowanie dotyczyło wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy na skutek COVID-19. W czerwcu br. Stelmet, po otrzymaniu łącznego wsparcia w kwocie około 5,3 mln zł, złożył wniosek o anulowanie wypłaty ostatniej transzy świadczeń w związku z przywróceniem normalnego czasu pracy, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2019/2020 wyniósł 10,15 mln zł wobec 12,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem