Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Baltona odnotowała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto po w 2019 r. wobec 4,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka we wstępnych wynikach finansowych.

Strata operacyjna wyniosła 35,79 mln zł wobec 1,131 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 74,07 mln zł wobec 12,06 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 560,88 mln zł w 2019 r. wobec 482,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła w w 2019 r. 23,12 mln zł wobec 9,58 mln zł straty rok wcześniej.

"Zarząd emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe oraz dane finansowe najistotniejszy wpływ miały:

i) ujęcie w księgach rachunkowych wpływu MSSF 16 skutkujące ujęciem w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych/zobowiązań z tytułu leasingu (+ 497/503 mln zł) oraz konieczności ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 82,3 mln zł,

ii) ujęcie w okresie sprawozdawczym amortyzacji związanej ze składnikiem wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy w łącznej wysokości 10,2 mln zł,

iii) koszty i nakłady inwestycyjne poniesione w związku z nowymi lokalizacjami, w szczególności czynsze oraz koszty zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników w nowo otwieranych sklepach na lotnisku Chopina w Warszawie,

iv) koszty związane z zatowarowaniem nowych lokalizacji handlowych,

v) niższa od założonej pierwotnie sprzedaż w lokalizacjach na lotnisku w Warszawie związana z przesunięciami harmonogramu uruchomienia poszczególnych punktów,

vi) środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji oraz zobowiązania z tytułu emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.

25 maja akcjonariusze Baltony zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW. Później spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym na GPW.

Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami PHZ Baltona od 1 kwietnia br.

15 października ub. r. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem