Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019, w wysokości 18 691 264,28 zł podzielić w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 12 254 355,09 zł przeznaczyć na pokrycie straty w wysokości 12 254 355,09 zł osiągniętej za rok obrotowy 2018 r.;

2. pozostałą kwotę w wysokości 6 436 909,19 zł - przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki tworzony na nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia" - czytamy w uchwale.

Walne zgromadzenie przyjęła także uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania - do końca br. - akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

"W celu sfinansowania nabycia akcji własnych, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 16 500 000 zł z następujących źródeł: (i) ze środków w wysokości 6 436 909,19 zł pochodzących z zysku spółki za rok 2019 i przeznaczonych na nabycie akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 5/2020 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019 oraz (ii) poprzez przeniesienie kwoty 10 063 090,81 zł pochodzącej kapitału zapasowego spółki, w części, która została utworzona z podzielonego zysku, i która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy spółki" - czytamy dalej w uchwałach.

Cena akcji będzie ustalana przez zarząd i musi mieścić się w przedziale 17-40 zł, podano także.

Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.