Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours odnotował 28,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,81 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 745,96 mln zł w 2019 r. wobec 1 599,11 mln zł rok wcześniej.

"Przygotowując ofertę na 2019 rok spółka znacząco ograniczyła program imprez, wyciągając wnioski z poprzedniego sezonu. Ograniczenie to wpłynęło na spadek liczby uczestników, którzy skorzystali z usług spółki w 2019 roku, jednocześnie poprawiając znacząco marżę produktową. W 2019 roku z usług spółki skorzystało 491 tys. osób, podczas gdy w 2018 roku liczba uczestników wyniosła 501,3 tys. osób. Niewielki spadek liczby uczestników był z góry założoną strategią zarządu spółki, która zakładała pozyskanie bardziej zamożnego, wymagającego klienta. Strategia ta przyniosła oczekiwaną realizację, gdyż przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły w porównaniu do 2018 roku aż o 15,3%" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W 2019 roku średnia cena imprezy turystycznej w Rainbow Tours S.A. wyniosła 2 820 zł i była wyższa o 10,6% od średniej ceny notowanej w 2018 roku. W opinii zarządu spółki, wzrost średniej ceny imprezy turystycznej wynika przede wszystkim ze strategii przygotowanej przez spółkę dominująca na 2019 rok. Zmiany średnich cen poza sezonem letnim miały raczej charakter "kosmetyczny", powiązany ze stabilizacją rynkowych kursów walutowych, podano także.

"Konsekwentne zarządzenie głównymi czynnikami kształtującymi marżę operacyjną spowodowało, iż spółka wypracowała marżę operacyjną na poziomie 13,39% (w 2018 roku marża wyniosła 11,28%). Poziom ten jest zdecydowanie wyższy niż w 2018 roku, kiedy to wskaźnik ten zamknął się na poziomie 11,28%. Zysk na działalności operacyjnej spółki wyniósł 36,7 mln zł i był prawie trzykrotnie wyższy od zysku na działalności operacyjnej za 2018 rok. Zysk netto spółki dominującej zamknął się kwotą 26,1 mln zł, a EBITDA w 2019 roku wyniosła 49,6 mln zł" - czytamy dalej.

Rentowność netto stanowiąca stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie 2019 roku wyniosła 1,77%, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 0,52%.

Rainbow Tours podał, że konsekwentna polityka zwiększania własnego kanału dystrybucji spowodowała zmianę struktury sprzedaży w ramach kanałów dystrybucji. Spółka w 2019 roku otworzyła lub realokowała 8 kolejnych własnych biur sprzedaży, zaś przychody biur otwartych w 2018 roku wykazywały znacznie wyższą dynamikę wzrostu. Z perspektywy wyników emitenta własny kanał dystrybucji jest tańszy, co powoduje, że koszty funkcjonowania biur są niższe, niż prowizja płacona sieci agencyjnej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 26,12 mln zł wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem