Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Sąd apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił apelację PKP Cargo od wyroku sądu okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z 15 października 2018 r. i utrzymał tym samym w mocy decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 31 grudnia 2015 r., na mocy której prezes UOKiK stwierdził nadużywanie przez spółkę pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych; stwierdził zaniechanie stosowania ww. praktyki z dniem 1 lipca 2007 r. oraz nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 14,22 mln zł, podało PKP Cargo. Spółka analizuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku sądu apelacyjnego w zakresie kary pieniężnej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym spółki, w dniu 7 lipca 2009 r. prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów spółki oraz nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 60 362 072 zł, podano także.

"Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., zostały uchylone wyroki sądów I oraz II instancji. W dniu 17 marca 2014 r. SOKiK uchylił decyzję prezesa UOKiK z 7 lipca 2009 r. W związku z tym w dniu 3 grudnia 2013 r. prezes UOKiK zwrócił spółce zapłaconą karę pieniężną, a w dniu 4 sierpnia 2014 r. na konto spółki wpłynęła kwota 12 555 311 zł, która stanowi zwrot odsetek od wspomnianej kary. Po ponownym przeprowadzeniu postępowania, dnia 31 grudnia 2015 r. Prezes UOKIK wydał decyzję nr DOK-5/2015, o której wspomniano powyżej, która to decyzja została zaskarżona przez spółkę poprzez wniesienie odwołania do SOKiK w dniu 4 lutego 2016 r. Dnia 15 października 2018 r. SOKiK wydał wyrok, w którym oddalił odwołanie PKP Cargo S.A. i utrzymał w mocy decyzję prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2015 r. W dniu 14 listopada 2018 r. spółka wniosła apelację od ww. wyroku SOKiK" - czytamy także.

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Spółce przysługuje jednak możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku, podano także.

"W ocenie zarządu spółki wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 2 lipca 2020 r. budzi wątpliwości, w szczególności w zakresie braku uwzględnienia zarzutu spółki, iż prezes UOKiK nie miał prawa wydać nowej decyzji o nałożeniu kary - bez ponownego wszczęcia postępowania, jak również w zakresie faktu, iż prezes UOKiK pozostawił karę pieniężną w praktycznie tej samej wysokości, pomimo iż we wcześniejszym wyroku sąd nakazał ponowne przeanalizowanie wszystkich okoliczności wpływających na wymiar kary. W związku z powyższym spółka analizuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku Sądu Apelacyjnego w zakresie kary pieniężnej" - zakończono w raporcie.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.