Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 29 czerwca - 3 lipca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja : Wykluczenie Huawei z wdrażania technologii 5G spowoduje mniejszą konkurencję, opóźnienia i spadek innowacyjności, które wpłynęłyby na utratę w Polsce nawet 120 mln euro PKB każdego roku, prowadząc do łącznej straty rzędu nawet 2,2 mld euro do 2035 roku, wynika z wniosków z raportu "Ograniczanie konkurencji wśród dostawców sprzętu sieciowego 5G w całej Europie" Oxford Economics.Źródło: ISBnews

Transport : Przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) - tzw. systemu e-myta - przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) oznacza szansę na naprawienie zaniedbań, uważa Instytut Staszica. Źródło: ISBnews

AI : 44% dużych polskich firm odkrywa możliwości sztucznej inteligencji (AI) i przeprowadza pierwsze eksperymenty z jej wykorzystaniem, wynika z badania Microsoft "AI & Skills". 23% respondentów potwierdza wysoki stopień zaawansowania w jej zastosowaniu, a co trzecia firma nie wykorzystuje AI. Źródło: ISBnews

E-bankowość : Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 37,7 mln na koniec marca 2020 roku i była niższa o 3,59%w skali roku. Liczba aktywnych klientów sięgnęła 18,93 mln (wzrost o 8,18% w skali roku), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Tym samym, wskaźnik aktywnego wykorzystania bankowości internetowej w ciągu roku poprawił się z 45% do 50% i jest najwyższy w historii raportów NetB@nk. Źródło: ISBnews

Legislacja : Ponad 90% firm uważa, że prawo nie nadąża za rozwojem nowych technologii, jednocześnie większość ankietowanych twierdzi, że ich branża jest podatna na innowacje. Największą barierą prawną w rozwoju nowych technologii wskazywaną przez 50% respondentów, niezależnie od branży, były zbyt długie procesy prawne - uzyskiwania zgód, pozwoleń, patentów, wynika z badania przeprowadzonego przez EY. Największą barierą we wszystkich sektorach są wysokie koszty wdrożenia nowych technologii i brak kapitału (64% wszystkich wskazań). Źródło: ISBnews

TV : Wartość rynku płatnej telewizji w Polsce spadnie o 1,3% r/r do 6,1 mld zł w 2020 r. po wzroście o 0,9% r/r do 6,2 mld zł w ub.r., prognozuje firma PMR. Źródło: ISBnews

E-commerce : Wartość internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce wzrośnie o 25,6% r/r do 76,8 mld zł w 2020 r. po wzroście o 21,8% r/r do 61,1 mld zł w ub.r., prognozuje firma PMR. Źródło: ISBnews

Rynek kinowy : Cinema City nie otworzy kin 3 lipca. Spółka poinformowała że potrzebuje więcej czasu na przygotowanie obiektów. Agora otworzy większość kin 3 lipca. Multikino otworzyło 10 kin już 19 czerwca, natomiast pozostałe wznowią działalność 3 lipca. Cineworld przesuwa otwarcie kin na koniec lipca - Spółka zdecydowała o późniejszym otwarciu sal kinowych w USA i Wielkiej Brytanii w związku z opóźnieniami w premierach kinowych. - Przesunięte zostały premiery m.in. ?Mulan" (w Polsce na 21 sierpnia) i ?Tenet". Wcześniej największy amerykański operator AMC przesunął otwarcie kin w USA o dwa tygodnie na 30 lipca. Źródło: Trigon

Rynek gier : Wydatki na gry mobilne wzrosły o 21,2% r/r w I półroczu 2020 roku ? Sensor Tower. Gry pobrano łącznie 28,5 mld razy, o 42,5% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Źródło: Trigon

Telekomunikacja : Aukcja 3,6 GHz może nie odbyć się w tym roku, nie są wykluczone inne formy rozdysponowania częstotliwości. P.o. prezesa UKE Krzysztof Dyl widzi konieczność powtórzenia analizy rynku telekomunikacyjnego przed ogłoszeniem postępowania aukcyjnego co może opóźnić przeprowadzenie aukcji. Dyl przypomniał, że operatorzy ogłosili już inwestycje, które wypełniają w znacznym stopniu wymagania pokryciowe z pierwotnych warunków aukcji. Wskazana została również kwestia wymogów cyberbezpieczeństwa z ustawy. Źródło: Trigon

Telekomunikacja : Nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji o bezpieczeństwie w sieciach komórkowych. Minister Cyfryzacji wydał rozporządzenie dotyczące wymogów bezpieczeństwa sieci i usług komórkowych. - Operatorzy mają opracowywać wykaz elementów infrastruktury i systemów IT ? ?kluczowa infrastruktura" oraz identyfikować wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. - Operatorzy zobowiązani będą do przeprowadzania oceny bezpieczeństwa co najmniej raz na dwa lata i po każdym incydencie. W budowie sieci 5G spółki mają stosować strategię skutkującą brakiem uzależnienia się od jednego producenta poszczególnych elementów sieci i zapewnić podwyższoną odporność na zakłócenia sieci. Źródło: Trigon

Telekomunikacja : Branża telekomunikacyjna w tym roku straci 0,02% wartości i odnotuje niecałe 46mld zł przychodów ? raport Audytel. Źródło: Trigon

Automatyzacja : W porównaniu z rokiem ubiegłym ponad 32% małych i średnich firm przemysłowych w Polsce odnowiło swój park maszyn i urządzeń, a 35,2% zwiększyło automatyzację procesów produkcji ? najczęściej wykorzystując do tego środki własne oraz leasing. Część miała za sobą także umiarkowanie dobry rok, czemu sprzyjała w pewnym zakresie dywersyfikacja źródeł finansowania ? wynika z badania zrealizowanego dla Siemens Financial Services. Nowa rzeczywistość wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 i konieczność zachowania rygoru sanitarnego spowoduje prawdopodobnie jeszcze większą automatyzację, digitalizację oraz zdalną kontrolę w przedsiębiorstwach. Źródło: spółka

Telekomunikacja : W maju br. dom mediowy Mindshare przeprowadził badanie pt. ?Koronawirus a zwyczaje zakupowe Polaków". W jego ramach ankietowani ocenili m.in. jakość połączeń głosowych i internetu mobilnego w czasie lockdown. Wyniki badania pokazują, m.in. że: niemal 50% respondentów deklarowało pogorszenie się jakości internetu mobilnego, 60% ankietowanych nie odczuło negatywnego wpływu zwiększonego wykorzystania usług komórkowych na jakość połączeń głosowych, 31% internautów zauważyło pogorszenie się jakości połączeń głosowych. Źródło: spółka

Raportowanie : Trwają zaawansowane prace nad rozwojem wymogów sprawozdawczych w zakresie prezentowania przez firmy danych niefinansowych. To m.in. efekt wezwania Parlamentu Europejskiego do opracowania europejskiego standardu sprawozdawczości niefinansowej, w tym precyzyjnego informowania przez spółki o emisji gazów cieplarnianych. Wiele wskazuje na to, że już od 2021 r. będą one miały obowiązek precyzyjnego raportowania ich wpływu na klimat oraz wpływu zmian klimatycznych na ich biznes, a także osiągane przez nie wyniki. Spółki z polskiej giełdy nie są przygotowane na te gruntowne zmiany. Spośród spółek giełdowych, które opublikowały sprawozdania albo oświadczenia niefinansowe za 2019 rok tylko 5 poinformowało, że opracowało strategię związaną ze zmianami klimatycznymi albo wdrożyło własną politykę klimatyczną. Sprawozdania i oświadczenia niefinansowe za rok 2019 opublikowało 159 dużych i średniej wielkości spółek, tj. 36% emitentów z głównego parkietu GPW. W grupie tej warto wyróżnić 10 innych spółek, takich jak TIM, Redan czy Action, które pomimo niespełniania wskazanych w przepisach kryteriów dobrowolnie opublikowały dokumenty w standardzie wskazanym przez już obowiązujące przepisy, a także Oponeo.pl ? która, również nie podlegając formalnie obowiązkom, przygotowała swój raport dla aspektów niefinansowych. W minionym roku 28 polskich spółek giełdowych bądź grup kapitałowych wyemitowało do atmosfery 28,2 mln ton gazów cieplarnianych ze źródeł, które stanowią ich własność (tzw. emisje bezpośrednie). W ten sposób zaprezentowały one w swoich raportach dane dotyczące emisji wszystkich gazów cieplarnianych według wytycznych Komisji Europejskiej z 2019 r., tj. w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla, CO2e, Spółki te (bądź grupy kapitałowe które one tworzą) wyemitowały średnio 106 ton gazów cieplarnianych w przeliczeniu na każdy 1 mln zł przychodów. Dodatkowo 47 spółek zaprezentowało emisję wyłącznie CO2, czyli jednego z gazów cieplarnianych. Ich łączna emisja wyniosła 110,2 mln ton. Na ujawnienia skali emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości ? czyli wszystkich działań spółki, aby opracować, wytworzyć, sprzedać i dostarczyć produkt albo usługę i ją serwisować ? zdecydował się, jak dotąd, jedynie 1% (5) spółek z GPW. To najważniejsze wyniki i wnioski z badania oświadczeń i sprawozdań niefinansowych za 2019 r. o łącznej objętości niemal 9 tys. stron, zrealizowanego przez Nobili Partners. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Wolt Polska : Oczekuje dynamicznego wzrostu wartości rynku dowozu jedzenia zamawianego online w najbliższych latach z szacowanego obecnie poziomu ok. 1,3 mld zł, poinformował ISBtech general manager Nicolas Jedraszak. Firma planuje sukcesywne zwiększanie liczby miast, w których działa z sześciu obecnie i rozwój w segmencie dostaw ze sklepów. Źródło: ISBtech

Huawei Polska : Przystąpił do Partnerstwa na Rzecz Dostępności, inicjatywy w ramach z rządowego programu Dostępność+, podała spółka. To kontynuacja działań firmy na rzecz promowania inkluzji i wyrównywania szans dla wszystkich obywateli, szczególnie w obszarze technologii. Huawei awansował na 45. pozycję w tegorocznym rankingu najbardziej wartościowych marek świata BrandZ? Top 100 Most Valuable Global Brands. To wzrost o 2 miejsca i piąty rok z rzędu, gdy Huawei plasuje się w pierwszej 50-tce najcenniejszych globalnych marek. W porównaniu z ubiegłym rokiem, wartość marki według autorów rankingu wzrosła o 9% i wynosi 29,4 mld USD. Źródło: ISBnews, spółka

Livechat Software : Odnotował 76,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku finansowym 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020) wobec 57,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa CI Game s: Wypracowała 13,1 mln zł przychodów w II kwartale, a w całym I półroczu 25,4 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games : Odnotowało 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 5,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ASM Group : Odnotowało 27,17 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

NetWorkS !: Piotr Markowski z T-Mobile Polska i Maciej Zengel z Orange Polska obejmą od 1 lipca stanowiska członków zarządu spółki joint venture T-Mobile Polska i Orange Polska powołanej do zarządzania siecią RAN obu operatorów, podał T-Mobile Polska. Źródło: ISBnews

Ultima Ratio : Liczba zapisów na e-sąd polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP - w umowach między przedsiębiorcami wzrosła o 1000% w ciągu ostatniego kwartału, poinformował współtwórca Ultima Ratio Robert Szczepanek. Źródło: ISBnews

Sescom : Odnotował 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2019/2020 r. (1 października 2019 r. - 31 marca 2020 r.) wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Mobile : Jako pierwszy operator w kraju uzyska dostęp do całej sieci zarządzanej przez Fiberhost, podała spółka. Klienci T-Mobile korzystają już z usług operatora na otwartych sieciach światłowodowych budowanych w ramach POPC2 oraz inwestycji własnych. Teraz podpisana została kolejna umowa na dostęp do sieci Fiberhost w ramach POPC1 oraz POPC3. Źródło: ISBnews

Frisco : Zanotowało przychody w wysokości 120,1 mln zł, w tym przychody ze sprzedaży sklepowej na poziomie 114,2 mln z, a także 18-proc. wzrost bazy klientów aktywnych, włączając w to klientów B2B, podała sieć. Źródło: ISBnews

CI Games : Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" od daty premiery (22 listopada 2019 r.) do 30 czerwca 2020 r. przewyższyły łączne nakłady związane ze stworzeniem i wydaniem gry, w tym kosztem jej produkcji, marketingiem, kosztami wytworzenia na nośnikach fizycznych oraz opłatami licencyjnymi związanymi z silnikiem, na którym oparta jest gra, podało CI Games. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Według Bloomberga, spółka wspólnie z doradcami sonduje zainteresowanie zakupem 8 000 lokalizacji sieci komórkowej. Formalny proces sprzedaży całości lub większości portfela może zacząć się po wakacjach. Grupa wydzieliła infrastrukturę do osobnej spółki w roku 2018. Rzecznik prasowy spółki potwierdził że grupa nadal analizuje opcje sprzedaży, ale nie zapadły żadne decyzje. Oglądalność w Grupie Polsat (wiek 16-49) w czerwcu wyniosła 23,31% (-2,3p% r/r, +0,15p% m/m). W tym kanał główny 8.86% i kanały tematyczne 14,45% - W Grupie Discovery oglądalność wyniosła 27,02% (+1,8p% r/r, +0,02p% m/m). - Grupa TVP miała 19,28% udziału w rynku (-2,67p% r/r, + 0,14p% m/m). Źródło: Trigon

Orange Polska : Spółka rozpoczęła sprzedaż usług obejmujących technologię 5G. Orange podkreśla duży zasięg oferty (6 mln osób w 400 miejscowościach) bazującej na częstotliwościach 2,1 MHz. Abonamenty obejmujące 5G zaczynają się od 75 zł. Źródło: Trigon

Livechat Software : LVC utrzymał w okresie kwiecień-czerwiec pozytywne trendy widoczne w poprzednich miesiącach roku, a w tym wzrost ARPU oraz powrót churn do niższych poziomów. Popyt na produkty spółki wzrósł m.in. ze względu na skutki pandemii COVID-19 i większe zapotrzebowanie na narzędzia do komunikacji online. LVC zamierza skoncentrować się na rozwoju w USA, gdzie chce pozyskiwać większych klientów niż do tej pory. Planuje zbudować w USA kilkuosobowy dział sprzedaży. Prezes zadeklarował jednocześnie, że pomimo rozwoju biznesu w USA spółka będzie starała się nie zwiększać istotnie kosztów. W planach kontynuacja procesu rebrandingu produktów, który rozpoczęto w kwietniu. Źródło: Trigon

11bit studios : Potrzebuje więcej czasu na development gry o roboczym tytule Projekt 8 niż pierwotnie zakładano. Wydłużony development P8 wynika ze zmiany koncepcji gry, a co za tym idzie zmianą silnika na Unreal Engine. Gra zadebiutuje najprawdopodobniej po 2022r. 11B jest w trakcie developmentu także własnych gier: Dolly oraz Eleanor. Na koniec tego lata planowana premiera kolejnego, płatnego dodatku do Frostpunka - On The Edge, a premiera wersji mobilnej (model F2P) planowana na 2021r. Wydawcą gry będzie NetEase, który będzie prowadził kampanię user acquisition. Spółka zamierza dalej rozwijać segment wydawnictwa. Szacuje, że 4 najbliższe projekty gier (Foxhole/ Vitriol/ Botin/ Ava) to łączny koszt rzędu 25mln zł. Negocjuje dodatkowo 5 kolejnych projektów z wydawnictwa - Premiera gry Vitriol (gatunek RPG) planowana jest na 2021r. Spółka współpracuje ze studiem Digital Sun nad grami Foxhole (premiera 2021) oraz Botin (ogłoszenie w 2021r.). Premiera czwartej gry z wydawnictwa ? Ava planowana jest na 2021r. 11B chce wydać rozszerzenie co-op w grze Children of Morta w 2020r. oraz płatne DLC w 2021r. Spółka podpisała umowę z NetEase na marketing swoich gier na rynku chińskim. Cel zatrudnienia na koniec 2020r. to 190-200 osób. Źródło: Trigon

RTB House : Adrian Rybicki (w RTB House od 2017 roku, wcześniej EY oraz McKinsey & Company) obejmie nowo utworzone stanowisko Vice President of Sales Poland, United Kingdom, France and Scandinavia. Tym samym Rybicki odpowiadać będzie za realizację budżetów, rozwój strategii oraz koordynację działań sprzedażowych na ww. rynkach. Źródło: spółka

DO OK : Notowana na NewConnect firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, rozpoczęła jeden z głównych celów strategii rozwoju, jaką jest przejście ze sfery usług do sfery rozwiązań. Firma tworzy własne produkty technologiczne, które mają posłużyć jej klientom do realizacji wyznaczonych celów. Przykładem jest rozwiązanie IoT Cloud ? DoConnect ? które ma przyczynić się do szybkiej transformacji firm produkujących osprzęt urządzeń niepodłączonych do chmury i tym samym umożliwić zdalną obsługę. Inwestycja w rozwiązania własne, rozszerzanie oferty consultingowej, a także dobre zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów na rynkach zagranicznych to jedne z kluczowych założeń i planów spółki na nadchodzące miesiące. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Milton Essex : Wznowiona oferta publiczna akcji obejmuje 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Źródło: ISBnews

Gaming Factory : W optymistycznym scenariuszu debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) nastąpi na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku, zapowiedział prezes Mateusz Adamkiewicz. Źródło: ISBnews

LiveChat Software : Zarząd zaproponował przeznaczenie na dywidendę łącznie 63,86 mln zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł, wliczając w to dwie zaliczki, podała spółka. Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję. Źródło: ISBnews

Legimi : Podjęło uchwałę w sprawie emisji od 500 do 2 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej równej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej od 500 000 zł do 2 500 000 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Simple : Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,65 mln zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews

Wasko : Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,8 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

ATM : MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. W związku z tym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. Źródło: ISBnews

RemoteMyApp : Telekom Innovation Pool GmbH - strategiczny fundusz inwestycyjny należący do Deutsche Telekom - zainwestował 2 mln euro w polską spółkę, która jest dostawcą technologii cloud gamingowej, podała spółka. Źródło: ISBnews

CI Games : Podpisał aneks do umowy kredytu odnawialnego z mBankiem dotyczący zwiększenia wysokości kredytu odnawialnego o 15 mln zł. Pozyskane finansowanie może zostać wykorzystane przy realizacji trzech projektów, w tym "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" oraz "Lords of the Fallen 2", podała spółka. Źródło: ISBnews

Frozen District : Zwyczajne zgromadzenie wspólników zdecydowało o przeznaczeniu 14 mln zł na wypłatę dywidendy wspólnikom spółki, podał Playway, na który przypada 11,2 mln zł z tej kwoty. Źródło: ISBnews

United Label : Zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl. Inwestorzy zapisali się na wszystkie akcje dostępne w ramach II transzy o wartości 1,4 mln zł, podała spółka. W ramach całej oferty publicznej spółka pozyskała 4,4 mln zł. United Label zamierza przeznaczyć te środki na przeskalowanie działalności poprzez rozbudowę portfolio wydawniczego oraz na finalizacje prac obecnych tytułów. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na NewConnect.Źródło: ISBnews

Kogifi : Poszukuje inwestorów na rozwój autorskiego, innowacyjnego projektu AIDAR LMS (Learning Management System), podano w komunikacie. Spółka planuje pozyskać w pierwszej rundzie inwestycyjnej 6 mln zł. Źródło: ISBnews

Draw Distance : Największy udziałowiec - Bloober Team sprzedał 2 042 436 akcji (tj. 15,58% kapitału) na rzecz nowych inwestorów, m.in. funduszu inwestycyjnego, który deklaruje długoterminową inwestycję, podał Draw Distance. Udział Bloober Team w kapitale Draw Distance spadł w wyniku tych transakcji (dokonanych 23 i 24 czerwca) do 34,98% z 50,56%. Źródło: ISBnews

SimFabric : Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o przejściu spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podano spółka. Przejście SimFabric na główny parkiet planowane jest w 2021 r. Źródło: ISBnews

Play : Spółka rozważa sprzedaż infrastruktury pasywnej. Źródło: Trigon

Bouygues : Przejmuje alternatywnego operatora EuroInformation Telecom za 530 mln euro. Źródło: Trigon

Carbon Studio : Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu działań, których celem jest przeniesienie akcji spółki z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekty uchwał w tej sprawie zostaną wprowadzone na najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Władze Carbon Studio rozpoczęły rozmowy z domami maklerskimi oraz kancelariami prawnymi, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie całego procesu. Studio koncentruje się obecnie na produkcji gry VR (wirtualna rzeczywistość) w uniwersum Warhammera: Age of Sigmar oraz rozwoju marki The Wizards. Źródło: spółka

Olymp : Na platformie CrowdConnect.pl rozpoczęła się kampania crowdinvestingowa akcji serii D. Spółka zajmująca się produkcją i dystrybucją sprzętu treningowego zamierza z niej pozyskać 550 tys. zł. Zebrane środki spółka zamierza przeznaczyć na prace R&D oraz zwiększenie stanu zapasów i uzyskanie niezbędnej certyfikacji. Wcześniej Olymp z sukcesem zakończył emisje akcji serii C, skierowaną do dużych inwestorów, z których pozyskał również 550 tys. zł. Na przełomie 2020/2021 r. spółka planuje debiut na NewConnect. Źródło: spółka

Legimi : Pionier na polskim rynku e-książek, oferuje dwuletnie obligacje, z rocznym oprocentowaniem na poziomie 6,75%. Zapisy można składać od 1 do 15 lipca włącznie. Spółka zamierza pozyskać 2,5 mln zł, które przeznaczy na rozwój i promocję Legimi na rynku niemieckim oraz refinansowanie zadłużenia. Źródło: spółka

Grupa Asseco : Spółka SKG została włączona do struktur Asseco Poland. Połączenie doświadczenia i potencjału obu spółek przełoży się na wzmocnienie kompetencji w zakresie rozwiązań IT dla sektora finansów publicznych oraz obsługi procesów celnych, transportowych i spedycyjnych. SKG dołączyła do Grupy Asseco w 2012 r. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu dedykowanych systemów informatycznych, obsługujących procesy celne, handel detaliczny, transport oraz spedycję. Spółka ma w swoim dorobku realizację wielu projektów dla Polskiej Służby Celnej, dla której stworzyła i wdrożyła m.in. systemy obsługi deklaracji, kontroli eksportu, statystyki handlu wewnątrzunijnego, czy rozliczeń celno-podatkowych. SKG realizowała i realizuje również projekty dla administracji celnej Słowacji, Bułgarii i Litwy. ?Jestem przekonany, że połączone kompetencje SKG i Asseco Poland pozwolą na jeszcze lepszą realizację projektów dla urzędów centralnych i biznesu. Wspólne zespoły będą dawać większą wartość dla naszych klientów. To też ważny krok w budowaniu pozycji Asseco jako europejskiego lidera IT w obszarze ceł i podatków ? powiedział Piotr Sitek, Dyrektor Pionu Administracji Rządowej w Asseco Poland. Wśród dotychczasowych klientów SKG jest kilkanaście polskich urzędów centralnych, regionalne organy administracji rządowej i samorządowej, a także prywatne przedsiębiorstwa m.in. z sektora farmacji, finansów i ubezpieczeń, energii, paliw, handlu detalicznego, transportowego oraz spożywczego. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

DataWalk : Otrzymał zamówienie od Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń (Link4 TU), które finalizuje sprzedaż licencji wieczystej oraz formalizuje pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym, podała spółka. Źródło: ISBnews

Symmetrical Labs : Otrzymało finansowanie w wysokości 25 mln zł, podała spółka. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój usług pomagających pracownikom w zarządzaniu finansami osobistymi. Finansowanie, jakie uzyskał polski startup w najnowszej rundzie seed, ma charakter kapitałowy i dłużny. Po stronie kapitałowej wiodącą rolę odegrali Global Founders Capital oraz Partech. Źródło: ISBnews

Żabka : Testuje usługę automatycznej obsługi paczek - wydawanie i odbiór przesyłek obsłuży najnowszej generacji robot kartezjański, podała sieć. Automat funkcjonuje już w sklepie Żabka w Poznaniu przy ul. Matyi. Źródło: ISBnews

Indoorway : Polski dostawca rozwiązań RTLS (real-time asset tracking) - wprowadza na rynek usługę cyfrowej diagnozy procesów produkcyjnych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment : Planuje 14 premier gier na platforme Nintendo Switch w III kw. br., 5 na PC, 3 na Xbox One oraz 7 na PS4, podała spółka w zaktualizowanym harmonogramie. Źródło: ISBnews

Red Dev Studio : Produkcja gry "Drill Deal" osiągnęła 7 z 10 zaplanowanych kamieni milowych, podało studio. Zakończenie prac nad grą planowane jest na 30 września 2020 roku. Źródło: ISBnews

Santander Bank Polska : Przygotował pakiet e-usług dla mikro i małych firm. W bankowości internetowej Mini Firma oprócz m.in. eKsięgowości i Kantoru Santander, klienci skorzystają z usługi szybkiej wymiany faktur na gotówkę, czyli z eFaktoringu oraz z narzędzi do windykacji zaległych należności i zawierania umów online, podał bank. Źródło: ISBnews

QubicGames : Rozpoczął działalność typu Porting House - portowanie gier na zlecenie innych wydawców, podała spółka. W ramach działalności spółka planuje do końca 2020 roku rozpocząć realizację dwóch projektów portowania gier na zlecenie. Źródło: ISBnews

Polska Grupa Energetyczna (PGE) : Wprowadziła dwie platformy internetowe wspierające usługodawców oraz promujące polskie produkty: fachowcy.gkpge.pl oraz PGE eSklep, podała spółka. Źródło: ISBnews

EnveloBank : Aplikacja mobilna Banku Pocztowego została rozszerzona o usługę Autopay, podał bank. Nowa funkcjonalność pozwala podróżującym przejechać autostradami: AmberOne A1 na odcinku Rusocin - Nowa Wieś oraz A4 na odcinku Kraków - Katowice bez konieczności zatrzymywania się w celu dokonania płatności przy bramkach. Szlaban otworzy się po rozpoznaniu numerów rejestracyjnych pojazdu, a opłata będzie pobierana automatycznie po zjeździe z autostrady. Źródło: ISBnews

Asseco : Pracownicy Volvo Financial Services - Usługi Finansowe Polska mogą zdalnie podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez Asseco Data Systems, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

CCC : Z końcem czerwca minie rok od uruchomienia sklepu internetowego, podała spółka. W tym czasie sklep zrealizował ponad 1,5 mln zamówień, odnotowuje poziom 13,5 mln wizyt klientów miesięcznie i jest dostępny na pięciu rynkach zagranicznych poza Polską (Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry, Austria). Źródło: ISBnews

7Levels : Zgodnie ze zaktualizowanym planem wydawniczym, w III kwartale będzie miało miejsce pięć premier gier (w tym jeden port na Xbox One oraz PC) i jeden update, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games : Zawarł umowę wydawniczą z Huuuge Global Ltd, podała spółka. Na mocy zawartej umowy Huuuge Global zobowiązało się do udostępnienia oraz promocji na platformach takich, jak iOS, Android, Facebook czy Amazon gry "Solitaire: Wildlife Adventures" wydanej przez spółkę. Źródło: ISBnews

11 bit studios : Podpisało umowę z hiszpańską firmą Chibig, na podstawie której będzie wydawcą gry "Ava" (tytuł roboczy), której producentem jest Chibig, podała spółka. Źródło: ISBnews

Polska Agencja Kosmiczna : Uruchomiła ogólnodostępną platformę e-learningową do nauki wykorzystania danych satelitarnych. Dane dostępne dla Polski, m.in. w ramach programu Copernicus realizowanego przez KE, będą mogły być wykorzystywane przez każdego użytkownika. Zdobyta wiedza pozwoli na rozwój podmiotów prywatnych, wzrost ich kompetencji, a dzięki temu tworzenie nowych usług komercyjnych. Źródło: spółka

Colt Technology Services : Ogłosiło wprowadzenie dostępu do wielu chmur na swojej wielokrotnie nagradzanej platformie SD WAN. Oferta łączności poprzez SD WAN z wieloma chmurami pozwala firmom na korzystanie z jednego połączenia z wieloma dostawcami usług w chmurze (CSP), w tym połączeń bezpośrednio z chmury do chmury, co zapewnia większe bezpieczeństwo, szybkość i niższe opóźnienia w porównaniu z łączeniem przez publiczny internet. Colt SD WAN zapewnia też dostęp do danych poprzez rozpoznawanie aplikacji i funkcje sterowania ruchem w celu zwiększenia dostępności i wydajności dostępu do usług w wielu chmurach. Nowa oferta wspierana jest przez Colt IQ Network. ?Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu stosują podejście hybrydowe lub oparte na wielu chmurach równocześnie, co pozwala im szybciej wdrażać aplikacje i przenosić procesy o kluczowym znaczeniu do infrastruktury najlepiej dostosowanej do ich potrzeb biznesowych, jak widzieliśmy po sukcesie Anthos Google Cloud" ? powiedział Kevin O'Kane, dyrektor ds. współpracy w Google Cloud. Źródło: spółka

Sylen Studio : Niezależne studio gamingowe, stworzy wysokobudżetową grę RPG osadzoną w uniwersum książki z gatunku fantasy ? ?Komornik". Spółka podpisała umowę o współpracy z jej autorem ? Michałem Gołkowskim. Premiera produkcji zaplanowana jest na 2023 rok. Źródło: spółka

Payhelp : Platforma on-line pozwalająca przedsiębiorcom w prosty i skuteczny sposób odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur, weszła w skład pakietu e-usług Santander Bank Polska pod nazwą eWindykacja. Jest dostępna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dostawcą usługi eWindykacja oraz serwisu Payhelp jest Grupa BEST, jeden z największych podmiotów na rynku windykacyjnym w Polsce. Już na etapie polubownym ok. 73% klientów Payhelp odzyskuje należne im pieniądze. Źródło: spółka

BPSC : Z końcem drugiego kwartału firma udostępniła klientom nową wersję systemu ERP. Oprogramowanie Impuls EVO w wydaniu 1.4 to szereg nowości, zarówno w obszarze technologicznym, jak również doświadczeń użytkownika. Źródło: spółka

Indoorway: Warszawska firma, dostawca rozwiązań RTLS (ang. Real-Time Asset Tracking) wprowadza jako pierwsza na rynek usługę cyfrowej diagnozy procesów produkcyjnych. Wykorzystując technologię z obszaru Internetu Rzeczy, przedsiębiorstwa będą w stanie szybko i niskim nakładem, zredukować koszty operacyjne związane z produkcją. Źródło: spółka

Mercedes-Benz, NVIDIA : Mercedes-Benz, jeden z największych producentów aut segmentu premium, oraz NVIDIA, światowy lider w dziedzinie akceleracji obliczeń, planują nawiązać współpracę celem stworzenia rewolucyjnego, samochodowego systemu obliczeniowego w pojazdach oraz infrastruktury obliczeniowej korzystającej ze sztucznej inteligencji (AI). Począwszy od 2024 r., będzie on wprowadzany w nowej generacji floty pojazdów Mercedesa, pozwalając na aktualizację funkcji zautomatyzowanej jazdy. Źródło: spółka

Huawei : Wystartował z globalnym konkursem dla deweloperów i twórców aplikacji ? Huawei Apps Up, w którym do wygrania są nagrody o łącznej wartości miliona dolarów. Konkurs ma nie tylko zachęcić deweloperów do tworzenia aplikacji zintegrowanych z ekosystemem marki, Huawei Mobile Services, i HMS Core, ale również promować utalentowanych twórców i ciekawe aplikacje. Źródło: spółka

Samsung : Od 2018 roku Samsung z powodzeniem rozwija zastosowaną w telewizorach QLED technologię poprawy jakości obrazu, czyli Inteligentnego Skalowania, która bazuje na AI. Dzięki tej innowacji dziś już ponad 100 tys. polskich widzów ogląda ulubione filmy w jakości możliwie bliskiej 8K lub 4K. Źródło: spółka

Autopay : Już 300 tys. osób używa aplikacji umożliwiającej automatyczne opłacanie przejazdu płatnymi odcinkami autostrad. Na autostradzie AmberOne A1 prowadzącej nad polskie morze, średnio co piąta transakcja (20,3 proc.) opłacana jest za pośrednictwem Autopay. Z kolei na odcinku Kraków-Katowice na autostradzie A4 już ponad 10 proc. przejazdów realizowanych jest z wykorzystaniem aplikacji Autopay. Źródło: spółka

Cisco : W trakcie CiscoLive! Digital, wirtualnego wydarzenia z udziałem ponad 100 tys. klientów, partnerów i innych przedstawicieli branży IT, Cisco ogłosiło wprowadzenie nowych rozwiązań zapewniających organizacjom elastyczność działania i odporność biznesową w obecnej, niepewnej rzeczywistości. Według CFO, którzy wzięli udział w badaniu PwC ?COVID-19 CFO Pulse Survey", organizacje skupiają się obecnie przede wszystkim na dostosowaniu zasad dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy (87%) w związku z powrotem pracowników do biur. Ponadto, blisko połowa wszystkich CFO deklaruje, że w ich firmach praca zdalna zagości na stałe jako opcja na stanowiskach, na których jest możliwa. Nowe rozwiązania Cisco są odpowiedzią na oba kluczowe wyzwania, czyli konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zdalnym oraz stworzenia cieszącego się zaufaniem pracowników, bezpiecznego miejsca pracy w biurze. Źródło: spółka

ICEYE : Będzie dostarczać dane satelitarne dla Międzynarodowej Karty monitorującej katastrofy i klęski żywiołowe, zrzeszającej państwa i organizacje przeciwdziałające występowaniu i skutkom katastrof oraz klęsk żywiołowych. Pierwsze zdjęcia zrobione przez ICEYE zostały udostępnione w związku z niedawną powodzią w Somalii. Źródło: spółka

Bridgestone : We współpracy z Microsoft, koncern opracował unikalny system monitorowania uszkodzeń opony, który wykorzystuje Microsoft Connected Vehicle Platform. System ma pomóc zwiększyć bezpieczeństwo na drodze i redukować ryzyko wypadków spowodowanych przez usterki techniczne. Wspólne przedsięwzięcie to kolejny krok w kierunku realizacji celu Bridgestone, by stać się światowym liderem zrównoważonych i zaawansowanych rozwiązań w zakresie mobilności. Źródło: spółka

Grupa Muszkieterów : Rozwija ofertę udogodnień z zakresu e-commerce dla klientów sieci Bricomarché. W lipcu mieszkańcy kolejnych 14 lokalizacji zyskają możliwość odbioru zamówionych produktów w Bricomatach, czyli innowacyjnych punktach zlokalizowanych przed supermarketami sieci. Usługa zakupów click&collect jest już dostępna we wszystkich sklepach Bricomarché, a dostawa np. za pośrednictwem kuriera w większości z nich. Źródło: spółka

STS : Wprowadził nową metodę wpłacania środków na konto STS. Dzięki portfelowi elektronicznemu PayPal gracze STS mogą wygodnie i bezpiecznie ? bez konieczności udostępniania swoich danych finansowych ? wpłacać środki na konto. Usługa PayPal dostępna jest dla wszystkich klientów bukmachera w Polsce. STS jest jedynym bukmacherem w kraju, który realizuje wpłaty przez PayPal. Źródło: spółka

Salesforce : Wprowadza rozwiązanie Salesforce Anywhere, które łączą nowe, zaawansowane technologie i usługi platformowe, aby pomóc organizacjom odzyskać wysoki poziom wydajności w nadchodzącej nowej normalności. Źródło: spółka

Pyramid Games : Zakończył kampanię gry "Dinosaur Fossil Hunter" w serwisie Kickstarter. W czasie kampanii pozyskano łącznie ponad 36 tys. dolarów kanadyjskich.Źródło: spółka

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam : Nowa strategia spółki na lata 2020-2024 zakłada jej rozwój opierający się na 3 zasadniczych filarach: 1. Rozwój sieci światłowodowej w ramach istniejącej infrastruktury oraz akwizycji infrastruktury światłowodowej od innych operatorów; rozwój w oparciu o sieć światłowodową usług ultraszybkiego internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej oraz pakietów łączonych. 2. Rozwój usług mobilnych poprzez oferowanie nielimitowanych usług komórkowych (MVNO) z wykorzystaniem infrastruktury spółki P4 Sp. z o.o., operatora sieci Play, na obszarze całego kraju; rozwój i promocja marki Telgam Mobile. 3. Rozwój usług fotowoltaicznych poprzez udział w projekcie Karpaty OZE; poszerzanie współpracy z MLSystem+ sp. z o.o. w zakresie oferowania zestawów fotowoltaicznych; budowa banku ziemi pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego; rozwój i promocja marki Karpaty OZE.Źródło: spółka

BTC Studios : Aktualny proces produkcji gier oraz aktualizacja harmonogramu wydawniczego zakłada: "Taffy: Feed the Kitty" (Android, iOS) - sierpień 2020, "Sadie Sparks - Magic Match" (Android, iOS) - wrzesień 2020 (opracowanie planu wzbogacenia produkcji o dodatkowy content zawierający questy, codzienne nagrody, odznaki, prace nad optymalizacją retencji); "Steam Defence" (Android iOS) - sierpień 2020. Wersja na Androida dostępna na Google Play, wersja na iOS w finalnych testach, dodanie nowych materiałów marketingowych w zakładce gry na Google Play, prace nad optymalizacją monetyzacji. "Overlords: Empires at War" (Android, iOS) - wrzesień 2020: dokonany kolejny update contentu, 29.06-05.07 testy wersji po zmianach; "Captain Jack's Adventures" - październik 2020; "Taffy's Food Run", "Sadie Sparks - Magic Words", "Steam Defence" (Switch) - grudzień 2020. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech.pl)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem