Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Minister klimatu skierował do konsultacji projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zakładający skrócenie pierwszej fazy systemu wsparcia inwestycyjnego, objęcie wsparciem na tym etapie farm wiatrowych o większej łącznej mocy oraz późniejsze przeprowadzenie pierwszych aukcji.

Projekt ustawy zakłada dwufazowy model systemu wsparcia.

Łączne efekty dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na 16 206 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR).

W pierwszej fazie systemu wsparcia, zaplanowanej na lata 2020-2021, (w projekcie przedstawionym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w styczniu br. były to lata 2020-2022) prawo do pokrycia ujemnego salda przyznawane będzie projektom będącym na najbardziej zaawansowanym etapie procesu inwestycyjnego w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) po stwierdzeniu spełniania przez dany projekt kryteriów kwalifikacyjnych. Zgodnie z obecnym projektem planuje się przyznanie wsparcia w tej fazie dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW (w poprzednim było to 4,6 GW)

"Oszacowanie przedmiotowej wartości (5,9 GW) wynika z aktualnych najlepszych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszy w odniesieniu do realizowanych projektów, które mogą być gotowe do skorzystania z pierwszej fazy systemu wsparcia, czyli fazy przedaukcyjnej" - napisano w uzasadnieniu.

Wyznaczona w projekcie ustawy moc projektów które mogą zakwalifikować się do pierwszego etapu wsparcia (5,9 GW) oznacza zatem, że 50% inwestorów posiadających PSZW (pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych) może zakwalifikować się do pierwszej fazy systemu wsparcia (systemu przedaukcyjnego).

Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia przyznawane będzie w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid). Z projektu wynika, że pierwsze aukcje zaplanowano na rok 2025 (poprzednio planowano je na 2023 rok).

"Morskie farmy wiatrowe będą oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od roku 2024 do roku 2033 (co przyjęto w powyższych kalkulacjach) - jest to faza inwestycyjna. Okres funkcjonowania takiej farmy to 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Zatem efekty będą widoczne aż do roku 2058" - zaznaczono.

W związku z tym zaproponowano także przyjęcie dłuższego niż w przypadku innych technologii OZE okresu wsparcia "z uwagi na skalę projektów i konieczność zaangażowania znaczącego kapitału, a także ponoszone przez inwestorów ryzyko".

Maksymalny okres ma wynosić 25 lat. Wielkość udzielonego wsparcia wyznaczana ma być jako iloczyn mocy zainstalowanej morskiej farmy wiatrowej i 100 000 godzin.

"Takie rozwiązanie pozwala na optymalne rozłożenie wsparcia w czasie (jak wspomniano wyżej - nie przekraczającym maksimum 25 lat), zapewniające konieczną zachętę inwestycyjną, wymaganą dla powstania odpowiedniej liczby morskich farm wiatrowych" - uzasadniono.

W OSR zaznaczono, że "efekty związane z budową i funkcjonowaniem morskich farm wiatrowych zdecydowanie wykroczą poza 10-letni horyzont czasowy".

"Morskie farmy wiatrowe będą oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od roku 2024 do roku 2033 (co przyjęto w powyższych kalkulacjach) - jest to faza inwestycyjna. Okres funkcjonowania takiej farmy to 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość ze względu na istotny udział polskich przedsiębiorstw w budowie oraz obsłudze morskich farm wiatrowych" - czytamy dalej.

Jak podano w OSR, skumulowane efekty w fazie inwestycyjnej (występujące w latach 2020-2033) wynoszą:

? Podatek CIT - 1 191 mln zł,

? Podatek PIT - 2 440 mln zł,

? Podatek akcyzowy - 1 289 mln zł,

? Składki na ZUS - 6 665 mln zł,

? Podatek VAT - 4 621 mln zł,

? Łączne efekty w fazie operacyjnej: 16 206 mln zł (ok. 1,2 mld zł średniorocznie).

W OSR podano, że średnioroczne efekty w fazie operacyjnej (występujące w latach 2025-2058) wynoszą:

? Podatek CIT - 45 mln zł rocznie

? Podatek PIT - 227 mln zł rocznie

? Podatek akcyzowy - 93 mln zł rocznie

? Składki na ZUS - 632 mln zł rocznie

? Podatek VAT - 41 mln zł rocznie

? Podatek od nieruchomości (od części lądowej aktywów farm wiatrowych) - 24 mln zł rocznie

Jak wynika z OSR łączne efekty w fazie inwestycyjnej mierzone wartością dodaną wyniosą 53 509 mln zł, a średnioroczne efekty w fazie operacyjnej - 14 257 mln zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.