Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rawlplug podjął uchwałę o zawieszeniu programu skupu akcji własnych oraz ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, podała spółka.

Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali, że zysk netto za 2019 r. w kwocie 17 mln zł zostanie przeznaczony na 1,39 mln zł dywidendy (0,1 zł na akcję) i w pozostałej części (15,61 mln zł) na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Polnord otrzymał informację o wydaniu dwóch decyzji starosty legionowskiego, ustalających wysokość odszkodowania dla spółki w łącznej kwocie 34,71 mln zł za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek gruntu, przejętych pod drogi publiczne na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie, podała spółka.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zdecydowała o podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 6 826 041 zł, poprzez emisję nie więcej niż 6 mln nowych akcji serii R, o wartości nominalnej wynoszącej 0,1 zł, podała spółka. Jednocześnie spółka poinformowała o rozpoczęciu przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB).

Prezes Creepy Jar Krzysztof Kwiatek oraz członkowie zarządu Krzysztof Sałek i Tomasz Soból zwiększyli łączną liczbę akcji oferowanych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) do 48 000 walorów, co stanowi 7,06% kapitału (z oferowanych 30 000 akcji), podała spółka. ABB zakończyło się przy dużym popycie na walory spółki, których cenę ustalono na 950 zł, podano także.

Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w wysokości 30,78 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał.

Wikana sprzedała 76 lokali, a przekazała 113 w I połowie 2020 r., wobec odpowiednio 155 i 189 rok wcześniej, podała spółka.

Rezerwa mBanku na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzona w II kwartale 2020 r., wynosi 189 mln zł, podał bank.

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, podano w uchwałach na NWZ. Jako dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O wyznaczono 3 grudnia br.

Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), dotyczącą bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME, podał bank. Pekao, jako jedyny bank komercyjny w Polsce, posiada umowę z EFI, która wprowadza możliwość zabezpieczania gwarancją COSME kredytów obrotowych dla firm, podkreślono.

Plantwear osiągnął niespełna 2,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku, co oznacza wzrost o 32,9% r/r, podała spółka. Tylko w czerwcu spółka odnotowała 0,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 75,9% r/r. Dużym zainteresowaniem cieszy się również nowa platforma Giftbay.pl - uruchomiony na początku kwietnia serwis sprzedażowy. W lipcu spółka uruchomi sprzedaż na rynku rumuńskim.

PKN Orlen jest zainteresowany akwizycjami w obszarze petrochemii, jednak cel ten nie jest zawarty w zaplanowanych 8 mld zł nakładów w tym segmencie, poinformował prezes Daniel Obajtek. Grupa nie bierze pod uwagę przejęcia Grupy Azoty.

PKN Orlen nie wyklucza wydzielenia inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) do osobnej spółki, zapowiedział prezes Daniel Obajtek. Według niego, mogłaby to być spółka Energa OZE - spółka zależna Energi.

PKN Orlen planuje przedstawić plan synergii z Grupą Energa w ciągu 2-3 tygodni, zapowiedział prezes Daniel Obajtek. Poinformował również, że pierwsze synergie będą widoczne już w 2020 roku.

Osiągnięcie przez Energę 57% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitym wytwarzaniu w całym 2020 r. jest realne, ocenił prezes Jacek Goliński.

Przedłużający się proces wyboru partnera do projektu budowy farmy wiatrowej na Bałtyku nie wpłynie na przesunięcie realizacji całej inwestycji, która ruszy w 2024 roku, zapewnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Sprzedaż towarów Top Secret w czerwcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 16 mln zł i była niższa o 31% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 60 mln zł i była niższa o 47% r/r.

Energa uruchomiła farmę wiatrową na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim o mocy 31 MW, z zakontraktowanym już odbiorem energii do 2034 roku, podała spółka. Udział odnawialnych źródeł w mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39%, a wolumen wyprodukowanej z wiatru energii ma szansę przekroczyć 500 GWh w 2021 roku.

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,16 mln zł, tj. 0,1 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka. Do dywidendy uprawnionych jest 11 626 000 akcji.

Medapp otrzymał podpisaną umowę pilotażowego wdrożenia aplikacji CarnaLife System ze spółką Carintart, podał Medapp.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Budimeksem umowę na modernizację stacji Warszawa Zachodnia za ponad 1,9 mld zł netto, poinformowali przedstawiciele spółek i rządu. Inwestycja ma ruszyć w sierpniu br., a zakończyć się w II poł. 2023 r.

Data premiery gry "SpyHack" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 16 lipca, podało Forever Entertainment.

Echo Investment planuje rozpocząć w lipcu budowę i sprzedaż mieszkań w trzech projektach, które powiększą ofertę o ponad 600 mieszkań, podała spółka.

Echo Investment spodziewa się, że większość tegorocznych przekazań mieszkań będzie przypadać na II półrocze i podtrzymuje plan przekazania w całym roku ok. 1 600 lokali, podała spółka.

SimFabric rozpoczął pracę nad nową grą z gatunku symulator "Garden of Magic Mushroom", podała spółka. Premiera gry kierowanej do młodszych graczy planowana jest na początek 2021 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 150,71 mln zł w czerwcu 2020 r., co oznacza wzrost o 17,34% r/r, podała spółka.

Echo Investment sprzedało 254 mieszkania w II kw. 2020 r. w porównaniu do 291 umów zawartych w rok wcześniej, a przekazało 222 w porównaniu do 54 rok wcześniej, podała spółka.

Vigo System miało 13,9 mln zł przychodów w II kw. 2020 r. wobec 8,45 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Julien Ducarroz został pozytywnie zaopiniowany przez komitet ds. wynagrodzeń i uzyskał podczas specjalnie zwołanego spotkania poparcie rady nadzorczej jako kandydat na stanowisko prezesa zarządu Orange Polska, podała spółka. Powołanie Juliena Ducarroz ma nastąpić podczas posiedzenia rady nadzorczej zaplanowanego na 21 lipca 2020 r.

Larq odnotował 12,55 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 6,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustanowił radę wierzycieli w toku postępowaniu sanacyjnego Komputronika w składzie 5 członków i 2 zastępców, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w czerwcu 2020 roku wyniosły 22,47 mln zł i były niższe o 3,7% w skali roku, podała spółka.

Ultimate Games wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę tj. Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie i objął w niej 85% akcji, ale po planowanym na najbliższe dni podniesieniu kapitału udział w tej spółce spadnie do 76,5%, podało Ultimate Games. Demolish Games ma zadebiutować na rynku NewConnect do końca 2021 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem