Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 194,1 mld zł w I kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 10,5% r/r i spadek o 8% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"W I kwartale 2020 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 194,1 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zmniejszyła się o 16,9 mld zł, co stanowi spadek o 8%. Natomiast na przestrzeni ostatniego roku wartość transakcji kartami zwiększyła się o 10,5%"- czytamy w "Informacji o kartach płatniczych I kwartał 2020 r.".

W ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych nadal przeważają transakcje gotówkowe. Udział transakcji gotówkowych wyniósł 52,1%, a na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten zmniejszył się o 2,4 punktu procentowego, podał bank centralny.

"W I kwartale 2020 r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 122,9 zł [wobec 124,2 zł w poprzednim kwartale]. Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W I kwartale 2020 r. na jedną kartę przypadało średnio 37 przeprowadzonych transakcji, czyli mniej niż w kwartałach poprzedzających, kiedy wskaźnik wynosił 40 transakcji na kartę"- czytamy dalej.

Według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,435 mld transakcji bezgotówkowych w I kw. br., czyli mniej o 97,6 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło spadek o 6%.

Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazywał tendencję rosnącą, podano także.

"Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazywał tendencję rosnącą. I tak, porównując I kwartał 2020 r. do analogicznego okresu w 2019 r., liczba transakcji była większa o 14%, a porównując do 2018 r., była większa o 38%. Spadek liczby transakcji bezgotówkowych w I kwartale 2020 r. w stosunku do kwartału poprzedniego wynikał zarówno z sezonowego spadku (zwykle liczba takich transakcji w pierwszych kwartałach danego roku jest niższa niż w ostatnim kwartale poprzedniego roku), jak również z mających miejsce już w marcu 2020 r. skutków ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie w handlu i usługach, w związku z pandemią koronawirusa" - wskazał bank centralny.

Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w I kwartale 2020 r. zarejestrowano 1,38 mld transakcji, czyli w porównaniu do poprzedniego kwartału o 102,9 mln mniej (spadek o 7%). Liczba transakcji na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o 12,7%, a na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o 34,4%. Łączna wartość transakcji bezgotówkowych zarejestrowanych przez agentów rozliczeniowych w I kwartale 2020 r. wynosiła 85,1 mld zł i w porównaniu do kwartału poprzedniego zmniejszyła się o 9 mld zł, co stanowiło spadek o 10%, podał bank.

Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje stałą tendencję rosnącą. I tak, porównując I kwartał 2020 r. do analogicznego okresu w 2019 r., można zaobserwować, iż łączna wartość transakcji wzrosła o 16%, a na przestrzeni dwóch lat wzrosła o 37%, podał także NBP.

Na koniec marca 2020 r. karty zbliżeniowe stanowiły 86,4% wszystkich kart płatniczych. W Polsce w omawianym okresie było 37,3 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowych.

"Na koniec marca 2020 r. wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, bazujących na kartach płatniczych - wliczając w to także: gadżety, stickery czy karty zainstalowane w telefonie - było łącznie 41,2 mln. W I kwartale 2020 r. przybyło ich 342 tys. szt., co stanowi wzrost o 0,8%" - czytamy dalej.

"W I kwartale 2020 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono łącznie ponad miliard transakcji - dokładnie było to 1 mld 208 mln transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału (1,269 mld) liczba transakcji uległa zmniejszeniu o 62 mln, co stanowi spadek o 5%. W I kwartale 2020 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 91,1% (w poprzednim okresie wynosił 89,4%)" - czytamy dalej.

Na koniec I kwartału 2020 r. znajdowało się na rynku polskim 43,1 mln kart płatniczych, to jest o 150 tys. kart więcej niż w grudniu 2019 r. (co stanowi nieznaczny wzrost o 0,3%).

"Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (80,5%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 34,7 mln szt. i zwiększyła się w ciągu kwartału o 227 tys. (wzrost o 1%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,1%), których łączna liczba wyniosła 5,6 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni I kwartału 2020 r. zmniejszyła się o 155 tys. (spadek o 3%). Na koniec marca 2020 r. w Polsce kart zbliżeniowych było 37,3 mln szt. Na przestrzeni kwartału liczba kart zwiększyła się o 11 tys. szt. Na koniec I kwartału 2020 r. udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wynosił 86,4%"- podsumowano w informacji.

Na koniec marca 2020 r. rynek polski oferował dostęp do 943, 2 tys. terminali POS (czyli było ich o 37 tys. więcej niż na koniec 2019 r.).

"Na koniec marca 2020 r. w Polsce było 22 534 bankomaty. Na przestrzeni I kwartału 2020 r. liczba bankomatów zmniejszyła się o 196 urządzeń (spadek o 0,9%). Transakcji wypłat z bankomatów było w tym okresie 133,5 mln, tj. nastąpił spadek o 14% w porównaniu do kwartału poprzedniego. Łączna wartość wypłat wyniosła 83,2 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza spadek o 6%. Wypłata w bankomacie średnio wynosiła 623 zł, czyli była wyższa niż w kwartale poprzednim (573 zł)" - podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem