Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 205 mln zł z zysku netto za 2019 r. i 89,83 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, tj. co oznacza wypłatę w wysokości 30,73 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Grupy Kęty [...] postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:

a) podzielenie zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2019 roku w wysokości 205 026 782,37 zł w następujący sposób:

- kwotę 205 005 839,37 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

- kwotę 20 943 zł przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2019, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze,

b) użycie kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 89 833 053,44 zł, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysków spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Oznacza to wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 294 838 892,81 zł, tj. 30,73 zł na akcję.

"Wysokość rekomendowanej dywidendy odzwierciedla aktualną i przewidywaną sytuację finansową spółki i jest zgodna z polityką spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto" - czytamy dalej.

Zarząd zaproponował 21 września br. jako dzień dywidendy, a wypłatę w dwóch ratach:

? 6 października 2020 r. - kwota 97 288 199,58 zł, tj. 10,14 zł na akcję,

? 4 listopada 2020 r. - kwota 197 550 693,23 zł, tj. 20,59 zł na akcję.

"Rekomendując zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, zarząd spółki uwzględnił możliwe zwiększone zapotrzebowanie na płynność finansową na przełomie trzeciego i czwartego kwartału obecnego roku, wynikającą z obecnych szacunków wewnętrznych" - podsumowano.

Grupa Kęty odnotowała 294,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 268,23 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 205,03 mln zł wobec 191,44 mln zł zysku rok wcześniej.

W maju ub.r. akcjonariusze Grupy Kęty przeznaczyli na wypłatę dywidendy 229 090 728 zł, tj. 24 zł na akcję.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.