Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) planuje uproszczenie rozliczeń podatku VAT w obszarze fakturowania, ułatwień dla eksporterów, wprowadzenia obliczania wspólnych kursów walut dla VAT i PIT/CIT. Resort chce, by nowelizacja ustawy o VAT w tym zakresie została przyjęta przez Sejm jeszcze w tym roku, aby nowe przepisy mogły obowiązywać od pierwszych miesięcy 2021 r.

"W MF zrobiliśmy audyt obowiązków podatników, tak by wyeliminować [?] te, które stanowią barierę dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Wnioski, jakie wyciągnęliśmy dały podstawę do podjęcia prac nad modernizacją i uproszczeniem przepisów, dotyczących rozliczeń VAT" ? powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas spotkania prasowego.

Minister przypomniał, że od roku 2015 luka VAT spadła z 25% do 12%. W ocenie Kościńskiego, wskaźnik ten nie jest jeszcze satysfakcjonujący i MF nadal pracuje nad przygotowaniem przepisów dotyczących uszczelnienia VAT. Stąd koncepcja tzw. SLIM VAT.

"SLIM VAT to akronim utworzony ze słów: simple, local i modern [łatwy, lokalny i nowoczesny]" ? wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski. Ministerstwo przedstawiło dzisiaj pakiet rozwiązań w tym zakresie.

Planowane zmiany mają objąć obszar fakturowania (rezygnację z obowiązku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę). Podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Dzięki temu ? jak planuje MF- ograniczony zostanie obieg dokumentacji.

Zmienione mają zostać przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury)

Wprowadzone mają zostać ułatwienia dla eksporterów dla zastosowania stawki 0%. Obecnie przedsiębiorcy mają trudności (wiele towarów, m.in. do Rosji jest zaliczkowanych), a czas wywozu wynosi 2 miesiące. MF chce wydłużyć ten czas do 6 miesięcy, co ? w ocenie resortu ? ma poprawić sytuację eksporterów.

Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik np. świadczy usługę budowlaną B2B obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi. Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT.

MF chce też wydłużyć termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego. MF planuje zwiększenie limitu na prezenty małej wartości z 10 do 20 zł.

Jak podkreślił wiceminister finansów Jan Sarnowski, projekt w najbliższych dniach ma trafić do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. MF chce, by został przyjęty przez Sejm jeszcze w tym roku, tak by nowe przepisy mogły obowiązywać od przyszłego roku.

Ministerstwo zapowiada też, że w cyklach półrocznych będzie przedstawiać wyniki audytu obowiązków podatników i przedstawiać regulacje upraszczające te przepisy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.