Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,1% w czerwcu 2020 r. wobec 3,8% miesiąc wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy wyniósł 4,1% r/r.

Narodowy Bank Polski podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,3%, wobec 1,9%. miesiąc wcześniej;

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w czerwcu 3,5 % wobec 3,4% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,5%., wobec 3,4% miesiąc wcześniej.

"W czerwcu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 3,3% r/r (o 0,4 pp. w stosunku do maja br.). Do wzrostu wskaźnika CPI przyczynił się wzrost dynamiki cen energii (o 1,5 pp. do -3,8% r/r), głównie na skutek wzrostu cen paliw pod wpływem drożejącej ropy naftowej na rynkach światowych (z -23,4 r/r w maju do -19,3 %r/r w czerwcu br.)" ? podał NBP.

NBP podał też, że wzrosła również dynamika cen towarów nieżywnościowych (włącznie z towarami akcyzowymi) o 0,4 pp. do 1,4 %r/r (efekt słabszego spadku cen odzieży i obuwia niż wynikałoby to ze wzorca sezonowego oraz wzrost cen w grupach wyposażenie mieszkania i towary związane z rekreacją i kulturą).

"Dynamika cen usług również wzrosła (o 0,3 pp. do 7,4%. r/r), do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost cen usług turystyki zorganizowanej (o 7,1% m/m; przy czym w czerwcu br. udział danych szacowanych w tej grupie przekracza 50%) oraz łączności (o 1,7%m/m; głównie efekt wzrostu cen usług telekomunikacyjnych w pakiecie). Z kolei dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych spadła (do 5,7%r/r w czerwcu br. wobec 6,2% w maju br.; głównie efekt spadku cen warzyw)" ? podano w komunikacie.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

(ISBNews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem