Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 3,3% w 2020 r., po czym spowolni do 1,5% r/r w 2021 r. i wyniesie 2,1% w 2022 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). W 2019 r. średnioroczna inflacja wyniosła 2,3%.

Według projekcji z marca, inflacja konsumencka miała wynieść 3,7% w 2020 r. i 2,7% w 2021 r. i 2,6% w 2022

"W scenariuszu bazowym projekcji założono, że wraz z poprawą sytuacji epidemicznej i gospodarczej na świecie cen ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego będą stopniowo rosnąć w latach 2021-2022. Realizacja tego scenariusza będzie zależeć w znacznym stopniu od przebiegu pandemii i utrzymywania się popytu na surowce energetyczne na obniżonym poziomie oraz od ewentualnych nowych decyzji krajów grupy OPEC i innych producentów dotyczących wielkości wydobycia" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

"Negatywne skutki pandemii w postaci obniżonej aktywności ekonomicznej przyczynią się do spadku inflacji, a następnie jej utrzymania na niskim poziomie. W kierunku obniżenia inflacji będzie oddziaływać ograniczona skala odbudowy popytu, utrzymująca się na podwyższonym poziomie stopa bezrobocia oraz umiarkowane tempo wzrostu wynagrodzeń. Globalny zasięg epidemii i powolne tempo odbudowy PKB u partnerów handlowych Polski będzie skutkować niską inflacją w otoczeniu gospodarczym Polski oraz obniżonym poziomem cen surowców energetycznych na rynkach światowych" - czytamy dalej.

Czynniki podwyższające obecnie inflację będą jednak stopniowo ustępować i w średnim horyzoncie inflacja obniży się, kształtując się do końca horyzontu projekcji poniżej 2,5%. Najniższy poziom inflacja osiągnie w 2021 r. ze względu na wciąż relatywnie słabą w tym czasie presję popytową oraz spadek jednostkowych kosztów pracy, podał bank centralny.

"Ponadto ze względu na normalizację sytuacji epidemicznej dalszy wzrost kosztów związanych z restrykcjami nakładanymi na funkcjonowanie gospodarki będzie już ograniczony, a w części przedsiębiorstw może nastąpić ich spadek. Czynnikiem obniżającym inflację w tym horyzoncie będzie również wyższa podaż żywności względem br. ze względu na przyjęcie założenia o normalizacji warunków agrometeorologicznych w kraju" - czytamy dalej.

"W 2022 r. nastąpi ponowny, umiarkowany jednak, wzrost inflacji będący pochodną dalszego wzrostu popytu krajowego i zagranicznego i, w konsekwencji, zawężenia ujemnej luki popytowej. Jednocześnie pod koniec horyzontu projekcji na skutek poprawy sytuacji na rynku pracy tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy ponownie przyśpieszy, co również będzie sprzyjać wyższemu wzrostowi cen konsumpcyjnych. W tym samym kierunku będzie oddziaływać oczekiwany wzrost inflacji w otoczeniu gospodarczym Polski, wpływający na wyższe ceny importu" - czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 3,4% w 2020 r., 1,5% w 2021 r. i 2,1% w 2022 r. wobec 2% w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem