Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Idea Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie odmowy zatwierdzenia przez KNF aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Bank, podał bank. Priorytetem banku jest przekazanie nowego planu naprawy w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące.

"W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała, że obecnie współczynniki kapitałowe emitenta kształtują się istotnie poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, a zaprezentowane przez emitenta w planie naprawy założenia i sposoby w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu współczynników kapitałowych nie zostały w ocenie organu nadzoru w wystarczający sposób uprawdopodobnione przez emitenta. W związku z powyższym, a także z uwagi na planowany długi horyzont dojścia do spełnienia minimalnych wymogów regulacyjnych w zakresie kapitałów oraz wszystkie ryzyka, które występują bądź potencjalnie mogą wystąpić w działalności emitenta, KNF nie może ocenić, że przesłanka z art. 141 q ust. 1 ustawy Prawo bankowe jest spełniona tj. że struktura kapitałowa i struktura finansowania emitenta jest w pełni dostosowana do struktury organizacyjnej i profilu ryzyka emitenta" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do przesłanki z art. 141 q ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe KNF wskazała, że plany banku w zakresie pozyskania kapitałów oraz spełnienia minimalnego wymogu kapitałowego nie zostały należycie uprawdopodobnione, zatem nie można uznać, że bank uzasadnił w sposób wystarczający, że realizacja założonych działań naprawczych w aktualnym stanie faktycznym będzie skuteczna, wskazano również.

W zakresie przesłanki określonej w art. 141 q ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, dotyczącej możliwości podjęcia niezwłocznie działań przewidzianych w planie naprawy w sposób ograniczający negatywne skutki dla systemu finansowego, KNF wskazała, że nie jest ona spełniona z uwagi na jej związek z przesłanką dotyczącą braku wykazania w wystarczający sposób skuteczności przedłożonego planu naprawy.

"W uzasadnieniu decyzji KNF w szczególności wskazała, że nowy dokument planu naprawy powinien koncentrować się na uprawdopodobnieniu działań istotnie zwiększających bazę kapitałową emitenta, zapewniających niezwłoczne odbudowanie współczynników kapitałowych emitenta. KNF podkreśliła także, że nowy plan naprawy, zarówno na poziomie podejmowanych działań restrukturyzacyjnych, zakładanych scenariuszy kryzysowych, jak i prognozowanych wyników finansowych, powinien uwzględniać wpływ panującej pandemii COVID-19, zgodnie ze stanowiskiem KNF wyrażonym w stanowisku sektorowym z dnia 23 marca 2020 r." - czytamy dalej.

W związku z decyzją KNF, priorytetem Idea Banku jest przekazanie w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące, nowego planu naprawy, podsumowano.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.