Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Polacy są najbardziej pozytywnie nastawieni do "zielonej energii" czy samochodów elektrycznych, wynika z raportu "Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia", przygotowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Zdaniem 78% polskich respondentów odnawialne źródła energii w najbardziej korzystny sposób wpłyną na ochronę środowiska oraz klimatu, a 66% należy do zwolenników samochodów elektrycznych. Ta ostatnia grupa jest ponad dwa razy większa niż w Niemczech.

Badanie zostało przeprowadzone w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wzięli w nim udział, oprócz Polaków, także Niemcy, Czesi, Słowacy i mieszkańcy krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

"Obywatele tych państw, mimo, że geograficznie zbliżonych, mają różne poglądy na to, co dzieje się z klimatem. Charakteryzuje ich także zróżnicowanie w postrzeganiu wykorzystania 'zielonej energii'" - powiedział prezes IBRiS Marcin Duma, cytowany w komunikacie.

78% Polaków uważa, że główną przyczyną zmian klimatu jest działalność człowieka. To najwyższy wskaźnik we wszystkich ankietowanych krajach. Powyżej 60% wskazań uzyskano na Litwie (69%), na Słowacji (68%), w Niemczech (67%) oraz na Łotwie (60%). Pogląd ten podziela 42% Czechów. Nasi południowi sąsiedzi są równie sceptyczni w uznaniu globalnego ocieplenia za fakt naukowy. Uważa tak 44% czeskich i 60% słowackich ankietowanych. Podobnym sceptycyzmem wykazują się Estończycy (57%). Za to w zdecydowanej większości wątpliwości nie mają Łotysze (65%), Litwini i Niemcy (po 75%) oraz Polacy (80%), podano również.

Ankietowani byli również pytani o to, czy ich zdaniem pojedynczy człowiek ma niewielki wpływ na zmianę klimatu. Z tym stwierdzeniem zgadza się 45% Polaków, 38% Łotyszy i Słowaków, a także 37% Litwinów. Najniższe poparcie teza ta zyskała w Niemczech, gdzie uważa tak nieco ponad jedna piąta respondentów (22%).

"Polacy najmocniej zgadzają się z faktem, że człowiek powinien zmienić styl życia, tak aby konsumować i zużywać mniej energii i paliw. Zdanie takie wyraża trzy czwarte polskich respondentów. Podobnie jak Polacy odpowiadali także Litwini (70%). Nieco mniej, bo 67% mieszkańców Słowacji zgadza się z tym stwierdzeniem. Z kolei najbardziej sceptyczni okazali się ponownie Czesi (45%) oraz Niemcy (56%)" - czytamy dalej.

Ponad połowa pytanych Niemców (53%) oraz 49% Polaków jest zdania, że należy ograniczyć korzystanie z węgla i ropy naftowej. Podobną opinię wyraża 48% Łotyszy oraz 42% Słowaków. Nieco mniej entuzjastycznie do tej tezy podchodzą Czesi (34%) i Litwini, a także Estończycy (po 36%).

"Odnawialne źródła energii są coraz popularniejszym sposobem na pozyskiwanie energii. Zdaniem 78% Polaków OZE w najbardziej pozytywny sposób wpływają na ochronę środowiska oraz klimatu. To najwyższy odsetek we wszystkich badanych krajach. Podobnie uważa siedmiu na dziesięciu Litwinów. Dość pozytywnie do OZE nastawieni są Niemcy (63%). W pozostałych krajach Europy Środkowej 'zielona energia' ma znacznie mniej zwolenników. Tylko 38% Czechów jest zdania, że OZE ochronią klimat i naturę, a tylko 39% uważa, że większość energii powinno pochodzić odnawialnych źródeł energii. Dla porównania taką opinię wyraża prawie dwa razy więcej Polaków (76%). Polacy są też najbardziej progresywni w ocenie OZE jako nowoczesnego i przyszłościowego źródła energii (82%). Z drugiej jednak strony 44% z nas uważa, że państwo powinno wykorzystać posiadane zasoby węgla. To najwyższy odsetek we wszystkich ankietowanych krajach" - wskazano również.

Polacy wraz z Litwinami są za to entuzjastami aut elektrycznych. O tym, że są one lepsze dla środowiska niż samochody z silnikiem spalinowym, przekonanych jest odpowiednio 65 i 66% respondentów. To ponad dwa razy więcej niż w Niemczech (30%) i niemal dwa razy więcej niż w Czechach (35%).

Raport pt. "Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia" został opracowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Raport powstał na podstawie zrealizowanych w czerwcu 2020 r. przez IBRiS wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI, 1100), wywiadów internetowych (CAWI) oraz metody jakościowej, przy zastosowani techniki FGI.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.