Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Famur zawarł umowę z Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie, na mocy której zostaną podjęte działania zmierzające do ogłoszenia przez spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 4 178 208 akcji spółki zależnej Primetech, podał Famur. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za sztukę. Celem Famuru jest posiadanie 100% akcji Primetech.

"W wyniku planowanego wezwania, Famur, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4 178 208 akcji uprawniających do 4 178 208 głosów na walnym zgromadzeniu Primetech S.A., stanowiących 26,77% ogólnej liczby głosów w spółce i 26,77% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Primetech S.A. (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Primetech S.A. poza akcjami posiadanymi przez Famur)" - czytamy w komunikacie.

Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną akcję.

Famur, jako podmiot nabywający akcje, w wyniku wezwania zamierza posiadać, łącznie z 11 431 625 akcjami Primetech, które są już jego w posiadaniu, 15 609 833 akcje Primetech, uprawniające do 100% ogólnej liczby głosów w Primetech oraz stanowiące 100% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Primetech.

Famur podał, że wezwanie zostanie ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co umożliwi potencjalne umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia Primetech sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Primetech z obrotu na rynku regulowanym. Wycofanie to nastąpi z zastrzeżeniem wydania stosownej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podjęcia właściwej uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A, zaznaczono.

"Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania Famur osiągnie co najmniej 95% (lecz mniej niż 100%) ogólnej liczby głosów w Primetech S.A., Famur zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Primetech S.A., posiadanych przez pozostałych, mniejszościowych akcjonariuszy Primetech S.A., zgodnie z art. 82 Ustawy" - czytamy także.

Przeprowadzenie planowanego wezwania jest między innymi związane z realizacją przez Famur przyjętych działań zmierzających do utrzymywania optymalnej pod względem właścicielskim i operacyjnym struktury Grupy Famur, podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.