Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Energa zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących i utworzeniu rezerw, które łącznie pomniejszą skonsolidowany wynik netto za I półrocze o 1 021 mln zł, podała spółka.

"W ramach prac nad przygotowaniem skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze 2020 roku, zidentyfikowana została konieczność dokonania:

a) odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Energa Elektrownie Ostrołęka SA - w wysokości 473 mln zł,

b) odpisu aktualizującego wartość inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (PGG), nad którą Grupa Energa sprawuje współkontrolę poprzez posiadany przez spółkę Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (EKO) pakiet 15,32% akcji PGG - w wysokości 145 mln zł,

c) odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce EKO - w wysokości 79 mln zł,

d) odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Energa AB Finance (publ) - w wysokości 84 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższe odpisy są wynikiem przeprowadzonych wycen wartości akcji i udziałów oraz testów na utratę wartości majątku trwałego w II kwartale 2020 roku, które zostały przeprowadzone ze względu na zidentyfikowane przesłanki.

"Jednocześnie, w związku z decyzją o zamiarze zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe dla projektu budowy elektrowni Ostrołęka C realizowanego przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (SPV), emitent zidentyfikował konieczność :

- utworzenia rezerwy w wysokości 218 mln zł, której poziom odzwierciedla możliwe szacowane na chwilę obecną kwoty finansowania SPV dla celów rozliczenia dotychczasowej realizacji projektu,

- dokonania odpisu aktualizującego wartość pożyczek, wraz z odsetkami, udzielonych SPV - w wysokości 185 mln zł" - czytamy dalej.

Szacowany łączny wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi -1 021 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA -567 mln zł.

"Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik netto Grupy Energa i Energa SA bez wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych)" - zaznaczono.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem