Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Idea Money (IM), spółka zależna Idea Banku, dokonała przedterminowego wykupu obligacji na okaziciela serii R/2015 oraz serii Y/2016, wyemitowanych przez spółkę Idea Expert (obecnie działającą pod firmą Idea Money). W związku z przedterminowym wykupem obligacji, Idea Bank otrzymał kwotę 101 271 380 zł, podał bank. Idea Bank jest jedynym obligatariuszem obligacji.

"W związku z przedterminowym wykupem obligacji w dniu 24 lipca 2020 r. emitent otrzymał od IM środki pieniężne, stanowiące sumę kwoty równej wartości nominalnej przedterminowo wykupywanych obligacji oraz kwoty odsetek narosłych od tych obligacji od początku aktualnego okresu odsetkowego do dnia przedterminowego wykupu tj. kwotę 101 271 380 zł. Z chwilą przedterminowego wykupu obligacje ulegają umorzeniu" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money. Wówczas podano, że intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji do 31 lipca br. Idea Bank podał także, że spodziewa się, iż pozytywne dla niego pod względem księgowo-rachunkowym, efekty planowanej umowy sprzedaży - jakie wynikną z utraty kontroli nad IM i rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje od IM - wyniosą łącznie do 300 mln zł.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem