Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Zarząd spółki Kruk podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto spółki za 2019 rok oraz rekomendacji walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia części zysku netto za 2019 r. na skup akcji własnych za ok. 95 mln zł lub na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 5 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd spółki rekomenduje, aby walne zgromadzenie dokonało podziału zysku spółki za rok 2019 w kwocie 386 517 227,92 zł i podjęło decyzję o dystrybucji środków pomiędzy akcjonariuszy spółki w jeden z dwóch niżej wskazanych sposobów, tj.:

1) poprzez podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji i w konsekwencji podzielenie zysku w następujący sposób: a) na kapitał rezerwowy, utworzony w celu nabycia akcji własnych spółki - kwota 95 050 000 zł. Niniejsza kwota zawiera kwotę 200 000 zł na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych spółki, b) na kapitał zapasowy kwota 291 467 227,92 zł.

albo

2) poprzez podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki i w konsekwencji podzielenie zysku w następujący sposób: a) kwoty 94 859 055,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 5 zł na jedną akcję, b) kwoty 291 658 172,92 zł, tj. pozostałej części zysku spółki za 2019 r. na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Spółka wyjaśnia, że odnośnie przeprowadzenia skupu akcji własnych, zarząd spółki rekomenduje, aby akcje własne były nabywane po cenie 350 zł za jedną akcje.

"Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji powinny zostać skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki. Skup akcji własnych powinien rozpocząć się niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie spółki uchwały upoważniającej do nabycia akcji własnych i powinien zakończyć się najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. Szczegółowe warunki skupu określone zostaną w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia, które zostanie zwołane przez zarząd spółki" - czytamy także.

Natomiast odnośnie dystrybucji zysku spółki tj. przeznaczenia kwoty 94 859 055 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję, zarząd spółki rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ustalenie 7 września 2020 r. jako dnia dywidendy oraz 14 września 2020 r. jako dnia wypłaty dywidendy.

"Rekomendując wypłatę zysku netto spółki za rok 2019, zarząd spółki uwzględnił w szczególności: aktualną sytuację finansową i płynnościową spółki, mniejszą aktywność inwestycyjną w 2020 roku, cele strategiczne spółki, a także sytuację w Polsce i na świecie związaną z epidemią wirusa Covid-19" - podsumowano w materiale.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.