Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zamierza ująć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze zdarzenia księgowe o charakterze jednorazowym, co łącznie zwiększy skonsolidowany wynik EBITDA w II kw. o ok. 5 660 mln zł (ok. 4 764 mln zł wg LIFO), podała spółka.

"PKN Orlen S.A. informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za II kwartał 2020 roku:

- odwrócenie netto odpisów aktualizujących wartość zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania w kwocie około 2 103 mln zł (około 1 207 mln zł wg LIFO). Powodem odwrócenia odpisów jest wzrost cen ropy w II kwartale 2020 roku oraz wzrost cen sprzedaży produktów wynikający ze stopniowej poprawy sytuacji popytowej w związku z odmrażaniem gospodarek światowych. Oszacowana wartość odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen za I półrocze i II kwartał 2020 roku,

- ujęcie zysku z tytułu okazyjnego nabycia w wysokości około 3 690 mln zł, w związku z nabyciem w dniu 30 kwietnia 2020 roku akcji Energa S.A., które stanowią około 80% kapitału zakładowego Energa S.A. oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w ramach tymczasowego rozliczenia transakcji nabycia akcji Energa S.A. i stanowi nadwyżkę udziału PKN Orlen S.A. w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych Grupy Energa nad ceną nabycia akcji. Wartość ta zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen za I półrocze i II kwartał 2020 roku,

- ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w Orlen Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości około (133) mln zł. Oszacowana kwota odpisów wynika z decyzji o zrzeczeniu się koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Bieszczady i pomniejszy wysokość skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen za I półrocze i II kwartał 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Ponadto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku spółka przewiduje także odwrócenie netto odpisów aktualizujących wartość zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania w kwocie około 989 mln zł (brak odpisu w wynikach wg metodologii LIFO), wynikającego ze wzrostu cen ropy oraz cen sprzedaży produktów w II kwartale 2020 roku. Oszacowana wartość odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy zwiększy jednostkowy wynik EBITDA PKN Orlen za I półrocze i II kwartał 2020 roku, wskazano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem