Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Groclin odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Pierwszy kwartał 2020 roku był okresem pełnym wyzwań. Na świecie zaczynała się rozprzestrzeniać pandemia COVID-19, co w dużym stopniu determinowało sytuację ekonomiczno-gospodarczą. Spadki zamówień znalazły odzwierciedlenie w zmniejszonych przychodach, które wyniosły w pierwszym kwartale br. 11 317 tys. zł i były znacząco niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 992 tys. zł, co stanowi 8,8% wartości przychodów. Osiągnięto też dodatni wynik netto [z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie], na poziomie 1,2% wartości przychodów, w kwocie 141 tys. zł. Spółka już wcześniej wdrożyła strategię redukcji kosztów i reorganizacji. Stąd m.in. podjęta w lutym br. decyzja o likwidacji spółki Groclin Wiring Sp. z o.o. Ponadto, w pierwszym kwartale 2020, w ukraińskim zakładzie, udało się uruchomić produkcję i dostawy projektów transferowanych z likwidowanej niemieckiej spółki Groclin Seating GmbH. Równolegle, w obliczu rodzących się ryzyk i niepewności, Zarząd zintensyfikował starania o pozyskanie strategicznego partnera, dzięki któremu udałoby się zminimalizować skutki silnych wahań popytu generowanego przez sektor motoryzacyjny. W rezultacie tych starań, na przełomie Q1 i Q2 udało się doprowadzić do podpisania porozumienia z GST AutoLeather Inc. z siedzibą w Rochester Hills. Obecnie trwa proces due diligence" - napisał prezes André Gerstner w liście załączonym do raportu.

Strata operacyjna z dział. kont. wyniosła 1,06 mln zł wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka w I kw. nie miała przychodów z działalności kontynuowanej. Rok wcześniej sięgnęły 40,94 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 0,14 mln przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,32 mln zł.

"Przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale 2020 roku 11 317 tys. zł i spadły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 29 665 tys. zł. Spadek przychodów spowodowany jest utrzymującym się trendem niskich wolumenów zamówień w branży automotive, wygaszeniem projektów niskomarżowych i wysokokosztowych, a także wpływem pandemii Covid-19. W marcu zawieszona została współpraca ze strategicznymi partnerami emitenta na skutek zatrzymania linii produkcyjnych, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 na terytorium RP, jak i w krajach Europy. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w I kwartale 2020 roku 381 tys. zł i stanowił 3,4% przychodów ze sprzedaży (I kwartał 2019 roku: zysk 395 tys. zł). Wynik EBITDA w I kwartale 2020 roku wyniósł 922 tys. zł i stanowił 8,8% przychodów ze sprzedaży (I kwartał 2019 roku: zysk 1 824 tys. zł). W I kwartale 2020 roku grupa wykorzystała i rozwiązała odpis na zapasy w kwocie 2 096 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Działalność zaniechana w I kwartale 2020 roku obejmuje segment poszyciowy w Groclin S.A. Zarząd Groclin S.A., mając na uwadze zaistniałą sytuację na rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego oraz negatywne perspektywy związane z okresowym zatrzymaniem produkcji przez głównych odbiorców oferowanych produktów, po dokonaniu analiz potencjalnych kierunków kontynuacji działalności, w tym pod kątem optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, uwzględniając szacowane ryzyka w branży motoryzacyjnej oraz segmencie produkcji poszyć i elementów dla przemysłu motoryzacyjnego podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych, zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy, jak i w Polsce.

W ujęciu jednostkowym strata netto z dział. kont. w I kw. 2020 r. wyniosła 3,09 mln zł wobec 0,19 mln zł rok wcześniej.

Groclin jest notowany na GPW od 1998 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem