Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 2% r/r do 148,52 mld zł na koniec II kw. 2020 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 5,6% wobec 4,7% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148 516,1 mln zł i w porównaniu z końcem 2019 r. utrzymały się na stabilnym poziomie (spadek o 0,1%).

"Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 0,6%, osiągając wartość 81 390,3 mln zł. Największą składową tego agregatu były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 2,2% do kwoty 52 340 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które osiągnęły poziom 21 252,6 mln zł, tj. wyższy o 0,5% w porównaniu z końcem 2019 r. Zarówno w Santander Bank Polska S.A., jak i w Santander Consumer Bank S.A. sprzedaż kredytów gotówkowych wyraźnie zwolniła, szczególnie w okresie zamrożenia gospodarki" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadły o 1,3% do 57 699,8 mln zł w związku z niższym popytem na kredyt wśród przedsiębiorstw, zwłaszcza kredyt w rachunku bieżącym. Wynika to z zaspokojenia potrzeb części firm przez rządowy pakiet pomocowy, niepewność podmiotów gospodarczych co do zakresu i skali wpływu pandemii na perspektywy ekonomiczne oraz zmiany profilu ryzyka klientów z branż najbardziej dotkniętych przez COVID-19, podano także.

Bank podał, że prezentowane w tej linii ekspozycje kredytowe spółek Santander Leasing, Santander Consumer Multirent i PSA Finance Polska z tytułu finansowania maszyn i pojazdów wyniosły na koniec czerwca 5,2 mld zł (5,1 mld zł na koniec 2019 r.)

Z kolei należności z tytułu leasingu finansowego spółek zależnych Santander Bank Polska wyniosły 9 389,6 mln zł i zwiększyły się o 1,3% pod wpływem sprzedaży w segmencie maszyn i urządzeń oraz pojazdów, podano także.

"Wskaźnik kredytów niepracujących, z uwzględnieniem ekspozycji POCI (tj. portfela zakupionych lub utworzonych aktywów finansowych, które w momencie początkowego ujęcia objęte zostały utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe), wyniósł 5,6% na 30 czerwca 2020 r. w porównaniu z 5,2% sześć miesięcy wcześniej i 4,7% dwanaście miesięcy wcześniej. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizacyjnym należności niepracujących wyniósł 54,8% wobec 53,8% na 31 grudnia 2019 r. i 53,6% na 30 czerwca 2019 r." - czytamy także.

Zobowiązania wobec klientów wyniosły 165,9 mld zł na koniec czerwca br. i były wyższe o 10,8% w skali roku.

W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2020 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6%.

"Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 96 477,0 mln zł i zwiększyła się o 5,2% za sprawą środków bieżących rosnących w tempie 16,4%. Tendencja wzrostowa objęła też salda na rachunkach oszczędnościowych (wchodzące w skład bazy środków bieżących), które zwiększyły się z 29,1 mld zł na koniec grudnia 2019 r. do 33,2 mld zł na koniec czerwca 2019 r. Środki zasilające rachunki bieżące pochodziły głównie z funduszy inwestycyjnych (-22,8%) oraz depozytów terminowych (-18%), które w ciągu I półrocza odnotowały silny odpływ ze względu na załamanie i podwyższoną zmienność rynków finansowych oraz głębokie obniżki stóp procentowych NBP przekładające się na ofertę cenową depozytów" - czytamy także w sprawozdaniu.

Wartość zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosła o 7,2% do 69 412,5 mln zł wraz z wartością sald na rachunkach bieżących (+37,1%), co m.in. jest efektem wpłat środków pomocowych na rachunki bieżące podmiotów gospodarczych w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Ww. zasilenia zrekompensowały odpływ środków z depozytów terminowych w tempie 34,3%, podano także.

Na koniec czerwca 2020 r. bank dysponował siecią złożoną z 484 oddziałów, 2 stanowisk zewnętrznych, 9 Stref Santander i 133 placówek partnerskich. W okresie I półrocza 2020 r. liczba placówek bankowych (oddziałów, stanowisk zewnętrznych i wysp akwizycyjnych) zmniejszyła się o 20, a liczba placówek partnerskich spadła o 1. Oprócz sieci placówek, Santander Bank Polska rozwijał kanał dystrybucji pośredniej. Na koniec czerwca 2020 r. sieć agentów liczyła 450 osób. Korzystając z ich pośrednictwa, Bank oferował kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, kredyty dla małych i średnich firm, ubezpieczenia kredytów, rachunki oraz leasing.

Na 30 czerwca 2020 r. sieć urządzeń samoobsługowych Santander Bank Polska składała się z 1 682 urządzeń, obejmujących oprócz bankomatów, 2 wpłatomaty i 934 urządzeń dualnych (w tym urządzeń dwukomorowych i recyklerów).

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem